Dziś mamy 16 sierpnia 2022, wtorek, imieniny obchodzą:

21 czerwca 2022

„Czy możemy liczyć na europejską pomoc?”. Rozmowa z Jerzym Gawędą

fot. pow.

fot. pow.

Ponownie rozmawiamy z radnym Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego# Jerzym Gawędą na temat sytuacji politycznej w Europie w związku z toczącą się wojną w naszym sąsiedztwie. Minęło ponad sto dni od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę i nadal trudno mówić o szansach na pokój. Zdaniem naszego rozmówcy w samej Europie jest kilka państw, które wcale nie dążą do jego zawarcia.

Ponad sto dni upłynęło od wybuchu wojny na Ukrainie. Walki nadal trwają, Ukraina nadal potrzebuje pomocy. Jak pan ocenia obecny stosunek państw europejskich do tego konfliktu?
Radny Jerzy Gawęda: Jak pokazuje obecny czas, wojna na Ukrainie jest w fazie niezakończonej. Dlaczego Europa, państwa, które pretendują do tego, żeby być liderami w Europie, nie włączają się aktywnie w pomoc Ukrainie, szczególnie w pomoc zbrojną? W pewnym sensie jest to nielogiczne, zwłaszcza z perspektywy gospodarczych możliwości, jakie daje Ukraina. W warunkach, kiedy Rosja zachowuje się nieracjonalnie, a jest krajem surowcowym czy energetycznym, Ukraina staje się takim naturalnym zapleczem surowcowym, jak również spichlerzem żywnościowym. Wydawać by się mogło, że jest to kraj, który należy bardzo szybko z tych powodów włączyć w strukturę europejską po to, aby Europa mogła się w jakiś sposób uniezależnić od Rosji. Niestety, mamy sytuację zupełnie odwrotną. Doświadczamy bierności Niemiec, które deklarują, że będą wysyłać broń, ale tej broni nie wysyłają. Dochodzą nam te elementy po stronie francuskiej, w pewnym sensie przerażające – kiedy to prezydent Francji utrzymuje stałe kontakty i wręcz chroni Putina, prosząc o to, żeby dać mu wyjść z twarzą. Dzieje się to w momencie, kiedy mamy sytuację ludobójstwa, mordów, dążenia do wyniszczania całego narodu, jego dorobku. O co w tym chodzi? Informuje się za to o tym, że przyjęcie Ukrainy w struktury europejskie potrwa dekady, że będzie to bardzo długi proces, nie patrząc jednocześnie na potrzeby Europy surowcowe czy żywnościowe. Przez to, że Ukraina, która nie może eksportować zboża zaczyna się mówić o widmie głodu nawet na całym świecie. Musimy sobie zadać pytanie, co takiego się stało, czy doszło do jakichś dziwnych porozumień między Rosją, Niemcami i Francją i czy tam nie nastąpił jakiś podział Europy. Jeżeli spojrzymy na te inwestycje okalające, oddzielające całą Europę od systemu energetycznego, wygląda to nienaturalnie. Można nawet interpretować to w ten sposób, jakby Rosja „miała coś” na te kraje i w jakiś sposób je szantażowała. Są to niegdyś naturalni liderzy, wokół których miała być odbudowywana wolna Europa. Na to trzeba uzyskać odpowiedź. Prowadzi to do utraty wiarygodności tych państw.

Jakie jest w tej sytuacji położenie Polski, która od początku inwazji pomaga Ukrainie?
J.G.: Właśnie Polacy również muszą zastanowić się nad tym, czy gdyby doszło do konfliktu Rosji z Polską, czy możemy liczyć na pomoc europejską? Czy nie bylibyśmy w takiej samej sytuacji jak obecnie jest Ukraina? Do tego dochodzi kolejny element, w którym możemy powiedzieć, że jesteśmy krajem frontowym. Nie tylko przez to, że graniczymy, ale ekspansja wrogości Rosji wobec państwa polskiego nie jest mniejsza jak wobec Ukrainy. Dochodzi do tego zachowanie się Europy, walka z Polakami o nieudzielanie środków pomocowych pod pozorem nieprzestrzegania praworządności, które jest autentyczną bzdurą. Jeżeli nawet przyjęlibyśmy taką narrację, to kiedy są działania wojenne, dotyczy to również opozycji, to należy się skupić wokół tego państwa, pomóc mu, a nie je w sposób nienaturalny osłabiać. Europa zamiast nas wspierać, pomagać nam, ponieważ społeczeństwo polskie przyjęło miliony uchodźców ukraińskich, a więc należy zabezpieczyć ich pobyt. Uważam, że najbardziej przegranymi oprócz Rosji są Niemcy i Francja. Pokazali swoje słabości, to że są osadzeni w swoich interesach narodowych i nie są w stanie z nich wyjść, a to powoduje, że nie są w stanie przewodzić Europie. Całe szczęście, bo nasze społeczeństwo angażując się tak mocno w pomoc Ukrainie, zauważa że ten kierunek europejski jest niekorzystny i zaprosili gości z Ukrainy do siebie. Zarazem otworzyli drogę polskim władzom do bycia ambasadorem interesów Ukrainy na arenie międzynarodowej. Zgrało się to ze Stanami Zjednoczonymi, które przy współudziale Anglii i Kanady wspierają, a nawet przymuszają tę oporną Europę na zaciągniętych hamulcach, żeby coś robiła. Myślę, że to tworzenie nowych opcji w Europie, z Ukrainą, Polską, krajami nadbałtyckimi, skandynawskimi. Ta współpraca nie ma być wystąpieniem przeciwko komuś, ale równoważeniem tej części Europy Zachodniej, która zbyt snobistycznie próbuje podchodzić i rozgrywać pozostałe państwa. Mam nadzieję, że naród polski i ukraiński wyciągną z tego wnioski i nie da się skonfliktować między sobą. Model w obecnym kształcie w przyszłości będzie powodował to, że Europa będzie konfliktowała się wewnątrz. Byłby to wulkan, a zbudowanie tego skrzydła od strony społecznej, gospodarczej i społecznej daje gwarancję, że będziemy mieli naturalny balans w Europie. To z kolei będzie gwarantowało budowanie wolnych narodów, które ze sobą współpracują, żeby się nawzajem wspierać. Należy skupić się nad przyszłością. Z zadowoleniem przyjmuję działania rządu, prezydenta, podejścia władz Ukrainy. Ukraina jest Europie potrzebna w przyszłości. Jako surowcowe zaplecze, ale i żywnościowe, które będzie nam dawało samodzielność. Marzyłoby się to, żeby Rosję podzielić, nie chodzi o to, żeby ten kraj wyniszczać, ale żeby nie było jednego centrum surowcowego, które ciągle będzie w jakiś sposób atrakcyjne dla niektórych. Dobrze byłoby, gdyby w Europie tych centrów gospodarczych, źródeł energetycznych było kilka, bo to gwarantowałoby stabilizację. Mamy za to sytuację, że walczy się i osłabia Polskę i to przy pomocy krajowej opozycji.

Czyli pana zdaniem opozycja przeszkadza i szkodzi Polsce? Z czego to wynika?
J.G.: Ona przy zachowaniu swoich różnic powinna zawiesić swoje działania stricte skupiające się na walce politycznej, a skoncentrować się na współdziałaniu z prezydentem, z rządem, aby zagrożenia zostały wyeliminowane. Pewna logika nam się gdzieś kończy. Spójrzmy jeszcze inaczej. Europa miała być zbudowana jako związek wolnych narodów, gdzie głównym motorem tego związku miał być przepływ towarów, środków finansowych i ludzi, czyli usuwanie wszelkich barier w dynamicznym jej rozwoju. Teraz można odnieść wrażenie, że Niemcy i Francja przyjęły sobie za cel, że to one mają przewodzić, a pozostałe państwa mają być podporządkowane. Zauważalna jest walka i dążenie do podporządkowania sobie narodów, ich osłabienia gospodarczego, kulturowego, gdzie traktowane są one jako zaplecze taniej siły roboczej, a nie jako kraje o dużym wkładzie intelektualnym, gospodarczym, partnerskim. Takiemu wrażeniu trudno się oprzeć. Do tego celu wykorzystuje się tzw. opozycję, która nawet nakręca ten element walki z państwem polskim. Podkreślałem to w naszej poprzedniej rozmowie. Europa wie, że Polska nie przeszła gruntownych reform po 1989. roku. Nasze społeczeństwo zostało wyeliminowane z uwłaszczenia. Struktury komunistyczne pozostawiły w zakładach pracy dyrektorów, sekretarzy. Prowadzono tzw. sztuczną upadłość. To była właściwie kradzież, nie poszliśmy w kierunku reprywatyzacji i prywatyzacji z dopuszczeniem do niej całego społeczeństwa. Wówczas w systemie gospodarczym mielibyśmy równowagę baz. Społeczeństwo miałoby udział w gospodarce. W tym momencie mamy tylko udział jednej grupy wywodzącej się z PZPR, oni kiedyś służyli sowieckiej Rosji, dzisiaj służą tzw. wolnemu światowi, jutro będą służyć komuś innemu. Nie mamy równowagi, bo każda grupa społeczna o poglądach bardziej radykalnych czy poglądach bliżej środka jest na pewien czas. Każdy ma do odegrania w różnych okresach swoją rolę. Polska tego balansu w tym nie ma. Konieczne jest więc przeprowadzenie gruntowych zasad reformowania państwa, ponieważ zbudowano sobie system ochrony grupy społecznej, a nie całego społeczeństwa. Europa to widzi, a pozostawienie tej grupy prowadzi do destabilizacji wewnętrznej kraju. Jedność Polski nie jest na rękę wielu państwom.

Czy Ukraina będzie musiała przez pewien czas bardziej skoncentrować się na sobie, na swojej odbudowie i czy będzie w stanie pod tymi względami, które pan wymienił pomóc Europie?
J.G.: Trudno teraz o tym mówić. Musimy jednak iść do przodu. Włączenie się w odbudowę Ukrainy to również szansa dla gospodarek. To jest naturalne źródło inwestowania. Nie możemy patrzeć na Ukrainę, że będzie kłopotem. Jej odbudowa będzie pobudzała gospodarkę. Do tego dokładamy te elementy, że rozsądne państwa, takie jak Polska będą również modernizować i się wzmacniać pod kątem zbrojnym. Będą nowe technologie, ale również dążenie do samodzielności energetycznej. Ukraina swoją krwią otworzyła sobie drogę do Europy. Musimy patrzeć na Ukrainę jako kraj, który da wartość dodaną, wzbogaci Europę. Jestem zadowolony z inicjatywy krajów Trójmorza, które już na tym etapie zapraszają Ukrainę do tego gremium. Patrzę na to w sposób pozytywny. Wizja odbudowy Ukrainy jest szansą pobudzenia gospodarczego dla wielu państw. To wartość dodana, a nie ujemna.

Co stanie się z Rosją po wojnie wg pana? Wróci do współpracy, którą prowadziła zanim doszło do wybuchu wojny z krajami Zachodu?
J.G.: Na to musimy spojrzeć dwustronnie. Czy powrót do tej współpracy z Rosją takich krajów jak Niemcy czy Francja jest wynikiem chciwości gospodarczej, czy lęku przed tym, co zostało podjęte, czy uzgodnione między tymi państwami wcześniej? Czy nie nastąpił wtedy podział Europy, izolacja, uzależnienie i dyktat? To są pytania, na które trzeba będzie znaleźć odpowiedź. Element współpracy gospodarczej jest niebezpieczny. Zwłaszcza teraz, kiedy tyle krajów europejskich podjęło wysiłek zmiany zaopatrzenia surowcowego czy energetycznego. Wycofanie się z tego, wejście z powrotem jest niekorzystne. Rosja nie może powrócić do sytuacji sprzed wojny, bo po raz kolejny pokazała, że nie jest narodem przygotowanym na współdziałanie z innymi i zawsze będzie czekała na moment, kiedy będzie mogła wprowadzić tę bardzo agresywną dominację. Naród rosyjski musi udowodnić, że dojrzał do tego, żeby trwać wśród narodów cywilizowanych. Nie może być drogi na skróty. Gwarantem tego oprócz państw doświadczonych z Europy Środkowej są Stany Zjednoczone. Podchodzą bardzo pragmatycznie, to sojusznik, który nas nie zawiódł. Myślę, że Stany Zjednoczone razem z Wielką Brytanią, która wspiera i współdziała będą gwarantem tego, że szybkiego powrotu do takiej współpracy nie będzie. Najpierw trzeba zakończyć wojnę, pociągnąć do odpowiedzialności tych, którzy do tego doprowadzili. Nie widzę możliwości, żeby współczesny świat siadł do stołu z Putinem. Byłaby to utrata jakichkolwiek zasad.

Ukraina jest jednak bardzo słaba. Coraz częściej pojawiają się informację, że to Rosja ma przewagę. Co pan o tym myśli? Czy Ukraina może jednak przegrać tę wojnę?
J.G.: Ukraina wygra. Nie mamy tutaj wojny pomiędzy armiami. Rosjanie walczą z narodem, a z narodem nikt nie wygra. Naród będzie od środka i tak robił swoje. Oni są skazani na przegraną. Pokazuje to, że Rosja nie jest żadną potęgą, a jej potęga była pisana sztucznie pod potrzeby podporządkowania sobie innych narodów. Ukraina do tego potrzebuje broni, zwłaszcza tej ciężkiej. Rosja już pokazuje, że ledwo sobie daje radę, a Ukraina się odbudowuje. Jestem przekonany, że Ukraina wygra. To jest w naszym interesie – interesie Polaków, Litwinów, krajów nadbałtyckich, skandynawskich i innych narodów. Przegrana Ukrainy byłaby przegraną cywilizacji Zachodu. To musimy sobie jasno powiedzieć.

Jak długo ta wojna jeszcze będzie trwała? Czy Ukraińcy, którzy uciekli przed wojną zostaną w Polsce? Jak też może kreować się przyszłość polityczna Ukrainy po wojnie?
J.G.: Trudne jest to, że Polska nie otrzymuje żadnej pomocy. Pomocy nie dla siebie, ale po to, żeby wzmocnić tę pomoc dla tych, którzy do nas przybyli uciekając przed wojną. Poza tym, jeżeli blokuje się środki na odbudowę popandemiczną, to odbieram to jako grę na dążenie do konfliktu społecznego. Myślę, że nasze narody za dużo przeszły, żeby dały się w to wplątać. Oczywiście mogą się zdarzać jakieś lokalne problemy czy konflikty, ale ja wierzę w mądrość społeczeństwa. Gdy ciężka broń odrzucająca Rosjan weszłaby na Ukrainę, koniec wojny nastąpiłby szybko. W interesie wolnego świata jest to, żeby to się zakończyło jak najwcześniej. Liczę na to, że ofensywa przygotowywana na odrzucenie Rosji odniesie skutek i ta wojna się niedługo skończy. Ona już jest zawężona do małego obszaru. To jest również w interesie gospodarczym tych państw zaangażowanych w pomoc, aby mogły dostać ten oddech po tej wojennej zawierusze. Myślę też, że naród ukraiński, który stanął do walki opowiedział się jednoznacznie, po której chce być stronie. Oczywiście dojdzie do tego polityka, będą spory polityczne, ale nie nad tym, gdzie Ukraina ma być, ale jak ma funkcjonować. Prezydent Ukrainy ma swoje miejsce w historii nienaruszalne i ono tam zostanie. Będzie musiał się po wojnie przestawić z bycia zagrzewającym naród do walki na funkcję organizatora. Jest szansa, że ten szacunek, który zyskał w narodzie będzie mu dawał możliwość podejmowania decyzji przez dłuższy okres. Naród ukraiński, który przeszedł to piekło, to był naród na dorobku. Wierzę, że te pierwsze lata po wojnie, które będą nadawać jego kierunek przyniosą tam potrzebną stabilizację polityczną. Duża też rola w krajach ościennych, takich jak Polska, które budują przychylne otoczenie dla Ukrainy.

Oceń artykuł: 98 11

Czytaj również

udostępnij na FB

Komentarze (18) Zgłoś naruszenie zasad

  • 4 (16)

  Mariusz , w dniu 21-06-2022 12:09:37 napisał:

  PiS to dno... dzięki temu że jesteśmy w unii europejskiej nasz kraj pięknie się rozwija możemy swobodnie podróżować a PiS robi wszystko żeby to niszczyć...przez swoją nieudolność i nieprzestrzeganie prawa blokują fundusze z unii które w tych ciężkich czasach bardzo są nam potrzebne i troszczą się tylko o własne tyłki...czas im podziękować w końcu nie można wszystkiego zganiać na opozycję unię i Bóg wie kogo jeszcze...bo to PiS rządzi od 7 lat bo to PiS odpowiada za drożyznę wysoką inflację drogie paliwo węgiel its nikt inny nie jest temu winien

  odpowiedz

  pokaż odpowiedzi (1)
  • 2 (14)

  niebać pis, w dniu 21-06-2022 12:26:04 napisał:

  Wybory samorządowe w 2023 roku, pan chce o sobie przypomnieć, dlatego pojawiają się co jakiś czas wynurzenia tego "eksperta". Tradycyjnie przyszedł nas... na UE, Niemcy i Francję. Fobie da się leczyć.

  odpowiedz

  • -4 (22)

  subaru, w dniu 21-06-2022 13:28:27 napisał:

  ale widac miłośnicy lewicy i patologicznej polityki Tuska się wzburzyli o słowa prawdy. Nie zakrzyczycie prawdy a wasz bajerant słońce peru mistrz bajeru Tusk do władzy nie dojdzie. Mało kto pamięta że Tusek chciał naprzyjmowac arabów iaby upodobać się jego pani Merkelowej. Na szczeście miłośnicy Tuska pozostało wam jedynie wypisywac wasze wynurzenia na takich portalach. PiS idealny nie jest ale jako jedyna partia zadbała o dzieci i emerytów a nie to co wasz Tusek dawał 1,57 zł podwyżki

  odpowiedz

  pokaż odpowiedzi (1)
  • 3 (11)

  niebać pis, w dniu 21-06-2022 14:45:19 napisał:

  subaru jesteś zabawny, wymieniasz lewicowe "zasługi" pis i "obrażasz" (w swoim mniemaniu) kogoś od miłośnika lewicy. PiS to lewica, a wręcz cuchnąca onucą komuna. Wszystko na kredyt, teraz frajerzy spłacą. A nomenklatura ma się dobrze.

  odpowiedz

  • 1 (7)

  subaru, w dniu 21-06-2022 14:55:08 napisał:

  niebać pis - a Ty pewnie pierwszy pobiegłeś po 500 plus albo członkowie Twojej rodziny a dziadki i inni emeryci ochoczo przyjęli te emerytury - mogą oddac :)

  odpowiedz

  pokaż odpowiedzi (3)
  • 3 (9)

  niebać pis, w dniu 21-06-2022 15:18:21 napisał:

  subaru chyba trafiłem co? lewicowy subaru. Każdy dzieciak po urodzeniu dostaje od wujka Jarka w prezencie kredycik 180 tys. A raty kredytu rosną. Nikt tyle nie zrobił dla dzieci. :D Nie biorę 500+, pudło. 500+ starczy żeby zatankować subaru do pełna?

  odpowiedz

  • 0 (8)

  Lara, w dniu 21-06-2022 15:29:44 napisał:

  Skad ten Gaweda sie wziol sadzac po wypowiedzi to madrzejszy chce byc od Kaczynskiego ....zagawedzilby na amen czlowieka

  odpowiedz

  • -2 (2)

  Pytanko, w dniu 22-06-2022 09:58:50 napisał:

  Dlaczego komentarze są usuwane?

  odpowiedz

  pokaż odpowiedzi (2)
  • 0 (0)

  Ja, w dniu 24-06-2022 06:41:39 napisał:

  Europejska pomoc nam jest niepotrzebna chyba że rząd tak zdecyduje nieprawdaż panowie panie

  odpowiedz

  • 0 (0)

  ja, w dniu 30-06-2022 19:27:23 napisał:

  z radym sejmiku o wojnie ? w Ukrainie ? a po co ?

  odpowiedz

  • 0 (0)

  ja, w dniu 21-07-2022 21:46:41 napisał:

  "Nie tylko przez to, że graniczymy, ale ekspansja wrogości Rosji wobec państwa polskiego nie jest mniejsza jak wobec Ukrainy" - na jakiej podstawie?

  odpowiedz

Uwaga! Internauci piszący komentarze na portalu biorą pełną odpowiedzialność za zamieszczane treści. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do ingerowania lub całkowitego ich usuwania, jeżeli uzna, że nie są zgodne z tematem artykułu, zasadami współżycia społecznego, a także wówczas, gdy będą naruszać normy prawne i obyczajowe. Pamiętaj! -pisząc komentarz, anonimowy jesteś tylko do momentu, gdy nie przekraczasz ustalonych zasad.

Komentarze pisane WIELKIMI LITERAMI będą usuwane!

Dodaj komentarz

kod weryfikacyjny

Akceptuję zasady zamieszczania opinii w serwisie
Komentarz został dodany. Pojawi się po odświeżeniu strony.
Wypełnij wymagane pola!LOKALNY HIT

Sporządzanie listy płac
od 50PLN
Rejestracja podmiotów gospodarczych
od 50PLN
Bezpłatne kontrolowanie sprawności układu kierowniczego
Ramka na zdjęcia
13,90PLN 8,90PLN
Budowa hal
Budowa magazynów
Rozliczenia ZUS
od 50PLN
Ryzyko zawodowe
od 100PLN
0

Jak uczyć rodziców w zakresie opieki nad noworodkiem? Porady położnej

Narodziny dziecka są dużym wydarzeniem#. Dla przyszłych rodziców brak wiedzy i umiejętności związanych z obserwacją i pielęgnacją jest dużym stresem i wyzwaniem. Prowadzona edukacja przedporodowa, okołoporodowa i poporodowa przez szkołę rodzenia czy położną środowiskową ma niebagatelne znaczenie w przygotowaniu rodziców do zupełnie nowej roli. O opiece nad maluszkiem i jego pielęgnacji opowiada Urszula Piskorska, zwyciężczyni 8. edycji konkursu Położna na medal.

(czytaj więcej)
0

Drożyzna w Polsce. Czy Spółdzielnie Mieszkaniowe czeka kryzys?

Drożyzna jest widoczna nie tylko na paragonach w sklepach.# Rosnące koszty kredytów, a także transportu czy usług spędzają sen z oczu Polaków. W trudnej sytuacji są mieszkańcy wspólnot czy Spółdzielni Mieszkaniowych. Ci już dzisiaj drżą na myśl o rosnących rachunkach i obawiają się nadchodzącego sezonu grzewczego. Rosną opłaty za energię elektryczną, sukcesywnie wzrasta wysokość czynszu, a także koszty wywozu odpadów. Część Spółdzielni Mieszkaniowych już dziś próbuje się zabezpieczyć przed wysokimi rachunkami za ogrzewanie i inwestuje w odnawialne źródła energii.

(czytaj więcej)
0

3 popularne cyberoszustwa finansowe, przez które możesz wpaść w długi. Sprawdź, jak się przed nimi u

Według danych zebranych na zlecenie BIK, aż 84% Polaków obawia# się wykorzystania swoich personaliów w wyniku wycieku, a 54% boi się wyłudzenia pieniędzy spowodowanego kradzieżą danych[1]. Te obawy są jak najbardziej uzasadnione, szczególnie teraz, gdy trwają wakacje, i gdy cieszymy się beztroskim, zasłużonym wypoczynkiem. Oszuści jednak nie mają urlopu i wciąż szukają coraz to nowych sposobów na to, by zdobyć dostęp do naszych danych… i pieniędzy. I choć mogłoby się wydawać, że nasza świadomość jako użytkowników Internetu – a co za tym idzie, także ostrożność – powinny być coraz większe, to często wystarczy, że cyberprzestępcy nieznacznie zmodyfikują swoje wcześniejsze metody, a kolejne osoby tracą swoje oszczędności albo popadają w długi. Wciąż najczęstszą (i niestety bardzo skuteczną) metodą oszustwa są różne odmiany phisingu, czyli podszywania się pod inną osobę lub instytucję, czego doświadczyło już 34% badanych Polaków[2].To właśnie tę od lat znaną metodę wykorzystał oszust z Rybnika, który zarabiał na swoich ofiarach, „sprzedając” płatny dostęp do stron internetowych oferujących fałszywe pożyczki. Mężczyzna wyłudził łącznie prawie 6 mln zł i oszukał ponad 40 tys. osób![3] Aktualnie często spotykanymi atakami są także te wykorzystujące wizerunek Ministerstwa Finansów czy PGE. Przez brak ostrożności albo niewiedzę możemy w ich wyniku stracić nie tylko bieżące środki z konta, ale i dane, na które przestępcy mogą zaciągnąć kredyt lub pożyczkę w naszym imieniu. Na czym dokładnie polegają popularne w ostatnich miesiącach metody wyłudzeń i jak się przed nimi bronić? O tym w kolejnym materiale Intrum ,,Ogarniam finanse”!

(czytaj więcej)
0

Julia Hladiy z Kowalewa przekazała cenne znalezisko. Tysiącletni krzyżyk

Julia Hladiy, pochodząca z Kowalewa (gmina Szubin), postanowiła# związać swoje życie z Gdańskiem. Tam, od jakiegoś czasu, łowi bursztyny. W lutym tego roku znalazła jantar w kształcie krzyża, pochodzący z XII wieku. Swoje znalezisko oddała do Muzeum Bursztynu w Gdańsku.

(czytaj więcej)