Dziś mamy 20 września 2020, niedziela, imieniny obchodzą:

05 sierpnia 2020

Bezpieczny powrót do szkół. Organizacja nowego roku szkolnego

fot. Ministerstwo Edukacji Narodowej

fot. Ministerstwo Edukacji Narodowej

Elastyczne modele kształcenia, uprawnienia dyrektorów w# sytuacji zagrożenia zarażenia COVID-19 w szkołach i placówkach, wytyczne sanepidu dla szkół i placówek, kalendarz działań legislacyjnych i informacyjnych ministerstwa edukacji – to najważniejsze tematy prezentowane podczas konferencji zapowiadającej nowy rok szkolny w okresie pandemii.

Dariusz Piontkowski Minister Edukacji Narodowej przestawił dzisiaj, 5 sierpnia br. działania ministerstwa podejmowane w zakresie organizacji roku szkolnego 2020/2021. Wytyczne GIS i przepisy MEN pozwalające na elastyczne formy nauczania – to najważniejsze z działań, które pozwolą na bezpieczną naukę w szkołach.

– 1 września uczniowie wracają do szkół. A my robimy wszystko, by uczyli się w bezpiecznych warunkach. Przygotowujemy rozwiązania – wytyczne sanitarne i rozwiązania prawne, które pozwolą odpowiednio zareagować i podjąć właściwe decyzje, gdy pojawi się ognisko zakażenia – powiedział minister Dariusz Piontkowski podczas konferencji.

W konferencji wzięli też udział: Sekretarz Stanu w MEN Marzena Machałek, Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN.

Wytyczne GIS

Minister Dariusz Piontkowski przedstawił opracowane wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym, Ministrem Zdrowia wytyczne dla szkół i placówek, które będą obowiązywały od 1 września 2020 r. Mają one zastosowanie do organizacji pracy szkół i placówek, w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wytyczne zawierają ogólne i szczegółowe zalecenia związane m.in. z: organizacją zajęć w szkole, wydawaniem posiłków, higieną, czyszczeniem, dezynfekcją pomieszczeń i powierzchni, postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników szkoły.

Główną wytyczną jest bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły lub placówki, regularne czyszczenie pomieszczeń. Uczniowie w klasach nie będą musieli nosić maseczek. W miarę możliwości zaleca się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły.

Dyrektorzy szkół i placówek na podstawie wytycznych mogą już przygotowywać wewnętrzne regulaminy lub procedury funkcjonowania szkoły i placówki w czasie epidemii. Do połowy sierpnia Główny Inspektor Sanitarny, w porozumieniu z MEN, opracuje szczegółowe rekomendacje postępowania dla powiatowych inspektorów sanitarnych w sytuacji wystąpienia na terenie szkoły ogniska zakażenia. Będą one uzależnione od stopnia zakażenia występującego na danym terenie i adekwatne do występujących okoliczności. Pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego będzie kluczowa dla dyrektora szkoły lub placówki i organu prowadzącego w przejściu na system kształcenia „mieszany” lub „zdalny (tzw. warianty B i C pracy szkoły i placówki).

W zakresie wychowania przedszkolnego obowiązują wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 2 lipca br. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Harmonogram przygotowań

Minister Dariusz Piontkowski przedstawił szczegółowy harmonogram działań MEN do rozpoczęcia roku szkolnego. Do połowy sierpnia będą gotowe niezbędne akty prawne MEN. Następnie zaczną się spotkania informacyjne z wojewodami, kuratorami oświaty i inspektorami sanitarnymi na szczeblu wojewódzkim i powiatowym. MEN przygotuje również materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania szkół w nowym roku szkolnym w warunkach epidemii.

Zmiany prawne

Przy podejmowaniu decyzji dotyczących konkretnych rozwiązań prawnych analizie poddaliśmy rozwiązania występujące w innych państwach, głównie europejskich.

W pierwszej połowie sierpnia, między 10 a 14, Minister Edukacji Narodowej wyda akty prawne, które pozwolą na wdrożenie w szkołach odpowiednich rozwiązań w przypadku wystąpienia ogniska zakażenia. Istotne zmiany będą wprowadzone w rozporządzeniu MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Dzięki tym zmianom dyrektor szkoły lub placówki będzie mógł zawiesić zajęcia ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może zagrażać zdrowiu uczniów. Zawieszenie będzie obwarowane uzyskaniem zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Będą to elastyczne rozwiązania umożliwiające dyrektorowi szkoły lub placówki zawieszenie zajęć w formie tradycyjnej adekwatnie do skali zagrożenia epidemicznego i potrzeb z tym związanych oraz możliwości organizacyjnych. Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć.

Kolejne zmiany będą wprowadzone w rozporządzeniu w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (art. 30b upo).

Znowelizowane zostanie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (art. 30c upo). W przepisach tego aktu prawnego będą określone szczegółowe rozwiązania dotyczące funkcjonowania szkół w okresie zawieszenia zajęć przez dyrektora szkoły. Utrzymane zostaną dotychczasowe rozwiązania oraz dodana zostanie możliwość realizacji kształcenia w systemie mieszanym (hybrydowym).

Warianty funkcjonowania szkół i placówek w okresie pandemii w sytuacji wystąpienia zakażenia na danym terenie

Wariant A - tradycyjna forma kształcenia

W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych.

W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół i placówek. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C.

Wariant B - mieszana forma kształcenia (hybrydowa)

Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danej szkole czy placówce. Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Opinie te, będzie można – z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji – uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą maila, telefonu.

Wariant C - kształcenie zdalne 

Dyrektor szkoły, placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju.

Dalsze działania organizacyjne

W drugiej połowie sierpnia zostaną zorganizowane spotkania z wojewodami, z regionalnymi inspektorami sanitarnymi, dyrektorami szkół i placówek. Ponadto MEN przygotuje materiały informacyjne dla dyrektorów szkół, rodziców z najważniejszymi wytycznymi dotyczącymi zasad bezpieczeństwa.

Materiał: Departament Informacji i Promocji - Ministerstwo Edukacji Narodowej

Oceń artykuł: 4 6

Czytaj również

udostępnij na FB

Komentarze (12) Zgłoś naruszenie zasad

  • -10 (36)

  MIKI, w dniu 05-08-2020 22:36:56 napisał:

  To się Pan minister nie wysilił. Same ogólne brednie Żadnych konkretnych rozwiązań. Ciekawe jak szkoły mają to ogarnąć. Znowu wszystko spada na dyrektorów. Jak do szkoły wróci tysiąc dzieci, to będzie jak w kopalniach na Śląsku. Szok!!!

  odpowiedz

  pokaż odpowiedzi (1)
  • -13 (17)

  Zenek, w dniu 06-08-2020 17:38:18 napisał:

  Nauczyciele już narzekają bo muszą troszkę popracować.

  odpowiedz

  • 15 (15)

  a, w dniu 06-08-2020 20:35:02 napisał:

  W sklepie, w kościele, w urzędzie - trzeba założyć maseczkę. A w szkole, gdzie tłoczą się setki dzieci i nauczycieli - nie trzeba. Panie ministrze, ale z pana ... Jeżeli zaleceniem jest, żeby dzieci nie pożyczały sobie długopisów, to naprawdę żenada. Uczniowie siedzą w ławkach po dwoje, bez żadnego dystansu. Jak utrzymać dystans na ciasnych korytarzach? I kto ma tego pilnować? Nauczyciele, których średnia wieku dobiega pięćdziesiątki? Jak sprawić, że nagle dzieci będą często myły ręce, kto zapłaci za środki dezynfekujące? Jak uniknąć tłoku w łazienkach? Zalecenie kolejne - wietrzyć klasy. We wrześniu mogą być okna otwarte, ale w grudniu, styczniu? Nie popisał się pan, panie ministrze. Myślałam, że po Zalewskiej już gorzej być nie może, a tu niespodzianka.

  odpowiedz

  pokaż odpowiedzi (1)
  • 4 (4)

  Lili, w dniu 07-08-2020 06:45:51 napisał:

  Ja się pytam Pana ministra jak mam dać dziecko do szkoły jeżeli ma astmę i jest najbardziej narażony na zarażenie. Proszę mi powiedzieć przecież jest Pan lekarzem oczekuje rzetelnej informacji. Jak Pan sobie to wyobraża że dzieci które wyjeżdżają nie przyniosą choroby do szkoły. Co wtedy będzie z moim dzieckiem? Wszyscy się boją nauczyciele, rodzice i dzieci. To jest jakaś kpina

  odpowiedz

  pokaż odpowiedzi (1)
  • 0 (2)

  Aga, w dniu 07-08-2020 09:01:50 napisał:

  Wszystko jedna wielka kpina. Nie da się wrócić be, piecznie do szkoły. W okresach jesiennych dzieci dużo chorują a nawet nie można iść do lekarza bo leczą przez telefon. Chore!!!!!!!!!!

  odpowiedz

  • 3 (3)

  Ala, w dniu 07-08-2020 09:04:46 napisał:

  Sami niech idą do szkoły bo słabo się wyszkoli. Jak dzieci mają iść do szkoły bez opieki medycznej. Pootwierać do chuja pana przychodnie najpierw a nie. Jesienią zwłaszcza w szkole dzieci ciągle chorują a nie ma dostępu do lekarzy. Chyba z głową ma coś nie tak ten co wymyślił powrót do szkół a nie otworzył przychodni.....!!!!!!!banda oszołomów

  odpowiedz

  • 1 (1)

  Irka, w dniu 07-08-2020 13:08:55 napisał:

  Bardzo inteligentnie. Dzieci jak wrócą do szkół będą chciały spotkać się z swoimi rówieśnikami, wiadomo dzieci z różnych miejscowości, przyjeżdżające środkami komunikacji mający kontakt z różnymi ludźmi po drodze przychodzą do szkoły i później wracają z nich, nie da sie bezpiecznie tego obejść. Gdy z początku roku bylo przypadków 100 siedzieliśmy w domach z różnymi restrykcjami teraz gdzie dziennie jest po blisko 800 przypadków dzieci będą mogły powrócić do szkoły, normalnie przebywać w klasie, na zatłoczonym korytarzu, bez maseczki, aa jak idziemy do sklepu, lekarza to musimy mieć maseczka obowiązkowo bo kontrole są

  odpowiedz

Uwaga! Internauci piszący komentarze na portalu biorą pełną odpowiedzialność za zamieszczane treści. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do ingerowania lub całkowitego ich usuwania, jeżeli uzna, że nie są zgodne z tematem artykułu, zasadami współżycia społecznego, a także wówczas, gdy będą naruszać normy prawne i obyczajowe. Pamiętaj! -pisząc komentarz, anonimowy jesteś tylko do momentu, gdy nie przekraczasz ustalonych zasad.

Komentarze pisane WIELKIMI LITERAMI będą usuwane!

Dodaj komentarz

kod weryfikacyjny

Akceptuję zasady zamieszczania opinii w serwisie
Komentarz został dodany. Pojawi się po odświeżeniu strony.
Wypełnij wymagane pola!LOKALNY HIT

Sypialnia Dąb Sonoma i wstawki w połyskującej bieli
Narożnik z funkcją spania, 6 kolorów do wyboru
Usta - powiekszanie
Zezwolenie na transport odpadów
od 2000PLN
Perfekcyjne wygładzenie zniszczonych włosów!
Bezpłatne kontrolowanie sprawności ustawienia świateł
Botox
Sprawdzanie i regulacja ciśnienia w ogumieniu
0

Jakie są najpopularniejsze imiona? Najnowsze zestawienie

Mamy zmianę na pozycji lidera, a dokładnie# liderki, wśród najpopularniejszych imion nadawanych dziewczynkom! W męskiej kategorii zmian brak. Sprawdźcie, jakie imiona – w pierwszym półroczu tego roku – rodzice nadawali swoim dzieciom najczęściej.

(czytaj więcej)
0

Zrób to warzywnie! Tradycyjne dania w roślinnej odsłonie

Idealny przepis na poradzenie sobie z nudą w kuchni sprowadza się do jednego słowa: #warzywa! Mimo że plony z pól i grządek mogą wydawać się mało spektakularnym elementem dań, potrafią nieźle namieszać – zwłaszcza w tradycyjnych i znanych na wylot recepturach. Gulasz, gołąbki, spaghetti, pulpety czy curry mogą smakować wyśmienicie w warzywnej wersji bez mięsa. Zapraszamy do zielonej rewolucji w kuchniach!

(czytaj więcej)
0

Zdrowa dieta na urlopie? To proste! Wystarczy pamiętać o kilku zasadach

Wyjazdy wakacyjne rządzą się swoimi prawami, a miejsca, które odwiedzamy kuszą #rozmaitymi aromatami i smakami. Jak cieszyć się wypoczynkiem bez wyrzutów sumienia i wpływu na figurę? Swoimi radami na wakacje bez wyrzeczeń dzieli się Gaja Kuroń, ekspertka dietetyczna w Kuroniowie Diety.

(czytaj więcej)
0

Sezon na grzyby w pełni. Poznajcie przepisy z tymi smakołykami

Początek jesieni nie musi oznaczać pożegnania z lokalnymi specjałami i sezonowymi #przysmakami. To pora idealna dla wszystkich miłośników grzybów. Zamiast zerkać w stronę warzywnych grządek, warto skupić się na darach prosto z lasu. Kurki, borowiki, podgrzybki, kanie, rydze, maślaki… Kulinarna wyobraźnia zaczyna pracować na najwyższych obrotach! Zastanawiacie się, jak wykorzystać te aromatyczne i pełne smaku skarby? Skorzystajcie z porad szefa kuchni Knorr i pozwólcie sobie na niezrównaną grzybową ucztę.

(czytaj więcej)