Dziś mamy 1 grudnia 2023, piątek, imieniny obchodzą:

02 grudnia 2022

Podzielili się doświadczeniami. Funkcjonariusze na UKW w Bydgoszczy

fot. ppor. Justyna Sejdowska-Szrajber

fot. ppor. Justyna Sejdowska-Szrajber

O wyzwaniach jakie stoją przed funkcjonariuszami Służby Więziennej usłyszeli studenci Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. #Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Potulicach zaprezentowali procedurę kwalifikacyjną i podzielili się doświadczeniami zza więziennego muru.

Kreowanie przyszłości

Podjęcie decyzji o kierunku ścieżki zawodowej stanowi nie lada wyzwanie. Czy wstąpienie w szeregi formacji mundurowej jaką jest Służba Więzienna to ciekawy wybór? Jakie cechy osobowości i predyspozycje są niezbędne do pełnienia służby i realizacji głównych zadań stojących przed funkcjonariuszami? Jak wygląda ścieżka rozwoju? Co kryje się za potulickim murem? To tylko wybrane zagadnienia na które mieli okazję poznać odpowiedź studenci pedagogiki resocjalizacyjnej, którzy już niebawem będą określać siebie mianem absolwentów.

SW-UKW

Ppor. Justyna Sejdowska-Szrajber, rzecznik prasowy dyrektora Zakładu Karnego w Potulicach oraz ppor. Rafał Kwaśniewski, wychowawca działu penitencjarnego podczas spotkania ze studentami zaprezentowali pracę w formacji mundurowej „od wewnątrz”. Organizatorem spotkania z ramienia Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy była Pani dr Monika Gołembowska, która umożliwiła studentom skonfrontować wiedzę teoretyczną zdobywaną podczas zajęć z wiedzą praktyczną reprezentowaną przez funkcjonariuszy SW.

Teoria - praktyka

Niektórzy studenci posiadają już swoje pierwsze doświadczenia w pracy z osobami pozbawionymi wolności. Niektórzy z nich mieli możliwość odbycia praktyk studenckich, prowadzenia zajęć dla więźniów w różnych obszarach czy też zobaczenia jak funkcjonuje jednostka penitencjarna poprzez zorganizowane wizyty w wybranych zakładach karnych/aresztach śledczych. Studenci od początku studiów gromadzą wiedzę w obszarze psychospołecznych problemów niedostosowania społecznego demoralizacji, zachowań ryzykowanych czy uzależnień. Tworzą projekty i programy resocjalizacyjne przygotowując się do pracy praktycznej przy wykorzystaniu zasobów wiedzy teoretycznej.

Więzienny wychowawca

Prezentując Służbę Więzienną jako potencjalne miejsce pracy przy uwzględnieniu naszych odbiorców omówiliśmy zadania jakie stoją przed wychowawcą działu penitencjarnego. Kim jest? Jakie są jego główne obowiązki? Z czym musi się mierzyć podczas więziennej codzienności?

Dal zainteresowanych odsyłamy do obejrzenia odcinka programu Zamknięty Świat, realizowanego przez TVP Bydgoszcz, który przedstawia urywek pracy wychowawcy.

Link do programu: Zamknięty Świat

Zakład karny jako potencjalne miejsce pracy

Zakład Karny funkcjonuje na różnych wymiarach i płaszczyznach, realizacja podstawowych zadań jakie stoją przed Służbą Więzienną nie stanowi jedynych obszarów działalności jednostki penitencjarnej. W strukturze potulickiej jednostki penitencjarnej znajdziemy wiele działów: dział ochrony, dział penitencjarny, dział kwatermistrzowski, dział ewidencji, dział finansowy, dział kadr, dział techniki i łączności, dział organizacyjno-prawny, służbę zdrowia a także dwa oddziały terapeutyczne - dla skazanych uzależnionych od alkoholu oraz dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo. Noszenie munduru nie musi oznaczać jednokierunkowego rozwoju, gdyż pełnienie służby w poszczególnych działach wymaga różnych kwalifikacji i kompetencji. Zakres powierzonych obowiązków w poszczególnych działach może się znacznie różnić, a nawet niekoniecznie zazębiać. Pozwala to na systematyczny rozwój posiadanych umiejętności w przypadku elastyczności funkcjonariusza i jego otwartości na nowe wyzwania.

Rekrutacja

W przypadku pytań związanych z rekrutacją zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu: (52) 587-44-33. Udzielimy wszelkich niezbędnych informacji.

Szczegóły znajdują się tutaj.

Materiał: ppor. Justyna Sejdowska-Szrajber

Autor nie wyraża zgody na komentowanie artykułu. 

Oceń artykuł: 1 4

Czytaj również

udostępnij na FB
0

"Aktywny Dzisiaj dla Zdrowia w Przyszłości". Nowa edycja programu

W 2024 roku ruszy kolejna edycja programu WF z AWF#. Inicjatywa jest realizowana we współpracy Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Na realizację zadania przeznaczymy blisko 30 mln zł. Projekt jest poświęcony szeroko rozumianej profilaktyce prozdrowotnej.

(czytaj więcej)
0

Znaczny wzrost liczby studentów z Ukrainy. Najnowszy raport OPI

Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) opublikował #na portalu RAD-on najnowszy raport „Cudzoziemcy na uczelniach w Polsce”. Publikacja ta zawiera dane za rok akademicki 2022/2023. Tym razem najnowszą edycję raportu ekspertki i eksperci z Laboratorium Baz Danych i Systemów Analityki Biznesowej w OPI uzupełnili o dodatkowy rozdział dotyczący studentów z Ukrainy. Agresja Rosji na naszego sąsiada spowodowała wzrost liczby ludności pochodzenia ukraińskiego w Polsce, co wpłynęło także na zainteresowanie cudzoziemców ofertą edukacyjną polskich uczelni. W roku akademickim 2022/2023 liczba studentów z Ukrainy wzrosła aż o ponad 12 119 osób. Jest ich już obecnie 48 150 osób.

(czytaj więcej)
0

Nowe paliwo na stacjach benzynowych. Zmiany od 1 stycznia

Od 1 stycznia 2024 r. na stacjach paliw w Polsce będzie wprowadzane sukcesywnie nowe paliwo# - benzyna silnikowa 95-oktanowa z zawartością do 10% biokomponentów – tzw. E10. Benzyna silnikowa E10 zastąpi na stacjach paliw benzynę E5 o liczbie oktanowej 95. Benzyna silnikowa E5, która zostanie zastąpiona benzyną E10, zawiera maksymalnie do 5% objętościowo biokomponentów (bioetanolu), podczas gdy benzyna E10 będzie zawierała maksymalnie do 10% objętościowo biokomponentów. Ta zmiana nie wymaga dodatkowych działań od większości właścicieli pojazdów. W dokumentach pojazdu lub na klapie wlewu paliwa w samochodzie powinno znajdować się charakterystyczne oznaczenie E10 – potwierdzające dostosowanie samochodu do nowego paliwa. Właściciele starszych pojazdów powinni sprawdzić, czy ich pojazdy są dostosowane do tankowania nowego paliwa.

(czytaj więcej)
0

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa. Podsumowanie wsparcia

Program Operacyjny #Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD) to łącznie 9 Podprogramów realizowanych w latach 2014-2023.

(czytaj więcej)