Dziś mamy 3 lutego 2023, piątek, imieniny obchodzą:

27 maja 2021

ENEA Operator Sp. z o.o. ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości

ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Nakło nad Notecią ul. Nowa 41A, 89-100 Nakło nad Notecią ogłasza# USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ PRZY UL. JANA KASPROWICZA 24 W SZUBINIE

1. Przedmiotem przetargu jest prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 2032 o pow. 563 m², zabudowanej budynkiem administracyjnym oraz budynkiem garażowym, dla której Sąd Rejonowy w Szubinie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr BY1U/00008747/9, nieruchomość położona jest województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie nakielskim, w miejscowości Szubin, przy ul. Jana Kasprowicza 24.

Działka gruntu nr 2032 jest w kształcie prostokąta, zabudowana budynkiem administracyjnym oraz budynkiem garażowym. Budynek administracyjny po byłym Posterunku Energetycznym to budynek dwukondygnacyjny, murowany w zabudowie wolnostojącej, posadowiony frontem do ulicy. Budynek garażowy posiada jedną kondygnację nadziemną, podzieloną na cztery pomieszczenia garażowe, w jednym z pomieszczeń znajduje się kanał rewizyjny. Teren ogrodzony jest płotem stalowym na podmurówce betonowej, z bramą wjazdową przesuwaną. Wzdłuż domu jest wjazd utwardzony kostką brukową, prowadzący do budynku garażowego. Tren przed budynkiem po byłym Posterunku Energetycznym obsadzony jest drzewami i krzewami ozdobnymi.

2. Cena wywoławcza nieruchomości opisanych w pkt. 1 wynosi 287 000,00 zł netto (słownie: dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100). Cena nieruchomości podlega zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.

3. Nieruchomości opisane w pkt. 1 będące przedmiotem ogłoszenia można obejrzeć w dniu 11.06.2021 r w godzinach 10:00-13:00.

4. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w siedzibie ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz ul. Warmińskiego 8, w budynku D sala nr 201 w dniu 24.06.2021 r. o godzinie 10:00.

5. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które:

a. wpłacą wadium w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) 00/100 w terminie do 18.06.2021 r. na rachunek wadialny ENEA Operator w banku PKO BP nr 31 1020 1026 0000 1202 0238 9773 z adnotacją „Wadium do przetargu w dniu 24.06.2021 r. na zbycie nieruchomości, położonej przy ul. Jana Kasprowicza 24 w Szubinie. Za datę wpłaty uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na powyższy rachunek,

b. przedstawią w dniu przetargu przed Komisją podpisane Oświadczenie o zapoznaniu się ze Szczegółowymi Warunkami Przetargu oraz akceptacją stanu prawnego i technicznego nieruchomości bez zastrzeżeń. Szczegółowe Warunki Przetargu i Wzór Oświadczenia udostępnione są do pobrania na stronie https://www.operator.enea.pl/oeneioperator/ogloszenia

6. Przetarg odbędzie się w formie licytacji. Wywołując licytację Przewodniczący Komisji Przetargowej poda do wiadomości przedmiot przetargu, jego cenę wywoławczą oraz wysokość postąpienia, które wyniesie 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta zawierająca najwyższą cenę nabycia nieruchomości. Po ustaniu postąpień prowadzący licytację, uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu, zamknie przetarg i udzieli przybicia oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę.

7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

8. Komisja Przetargowa do 30 dni po zakończeniu przetargu ustali termin zawarcia Umowy w formie aktu notarialnego i wezwie osobę, która wygrała przetarg do stawienia się w celu zawarcia Umowy. Osoba ta będzie zobowiązana zapłacić cenę nabycia nieruchomości najpóźniej na trzy dni przed terminem zawarcia Umowy w formie aktu notarialnego i przedłożyć sprzedającemu dowód wpłaty. Nabywca, który w tym terminie nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz wadium, o którym mowa w pkt. 8a Szczegółowych Warunków.

9. Osobą wyznaczoną do kontaktu w imieniu ENEA Operator Sp. z o.o. i jednocześnie odpowiedzialną za udostępnienie nieruchomości zainteresowanym udziałem w przetargu jest:

Mirosława Gill, tel. 52 313 20 40, e-mail: miroslawa.gill@operator.enea.pl,

Piotr Łoś, tel. 52 313 20 12, e-mail: piotr.los@operator.enea.pl.

 

Materiał Partnera - Artykuł Sponsorowany

 

Oceń artykuł: 0 0

Czytaj również

udostępnij na FB
0

Prognozy dla krajowego rynku paliwowego. Ile za ropę i benzynę?

Już 5 lutego wejdzie w życie nowy pakiet sankcji UE i grupy G7. Jak na ceny paliw wpłynie odcięcie się zachodu od produktów ropopochodnych# z kierunku wschodniego? Czy po wdrożeniu sankcji kierowcy zapłacą za benzynę i olej napędowy znacznie więcej niż dotychczas? Analitycy londyńskiej firmy Unibet przygotowali prognozy dla krajowego rynku paliwowego.

(czytaj więcej)
0

Zakup mieszkania dla młodych. Nieoceniona pomoc rodziców

Zakup mieszkania wymaga sporych nakładów finansowych. Czy to oznacza, że młodzi ludzie, którzy dopiero rozpoczynają dorosłe życie#, muszą odłożyć marzenia o własnych czterech kątach na dalszy plan? Niekoniecznie. Nieoceniona na początku tej nowej drogi życiowej jest pomoc rodziców. Zakup mieszkania dla dziecka lub podarowanie mu środków finansowych na inwestycję wymaga udokumentowania prawnego. Podpowiadamy o czym warto pamiętać.

(czytaj więcej)
0

Jak wspierać osobę chorą na nowotwór? Słowa mają wielką moc

W obchodzony 4 lutego Światowy Dzień Walki z Rakiem szczególnego znaczenia nabierają słowa: „jestem blisko” oraz „kocham Cię”.# W obliczu choroby onkologicznej bliskość drugiej osoby i słowa wsparcia mają ogromną moc.

(czytaj więcej)
0

Zbliżają się ferie zimowe. Co warto zobaczyć w Polsce?

Ferie zimowe zbliżają się wielkimi krokami! To idealny moment na to, żeby zacząć planować ten wyjątkowy, beztroski czas. #Z badań wynika, że niemal 60% Polaków najchętniej spędza ferie w kraju. Co warto zobaczyć w Polsce? Gdzie się udać? Jakich atrakcji możemy się spodziewać? I jak przygotować się na wspaniałą, beztroską zabawę? Podpowiadamy!

(czytaj więcej)