Dziś mamy 19 maja 2024, niedziela, imieniny obchodzą:

Warto wiedzieć

19 maja 2024 1

Najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Apel o rozwagę i ostrożność

Zagrożenie pożarowe w lasach osiągnęło poziom# alarmowy, a ekstremalne warunki pogodowe tylko pogłębiają ten stan. Gwałtowny wzrost temperatury, niskie opady i mocny wiatr, bezpośrednio przekładają się na panujące aktualnie zagrożenie pożarowe.

(czytaj więcej)
18 maja 2024 0

Dzień dorosłej służby liturgicznej. Diecezjalne obchody

„Jezus chciał Kościoła dającego# z siebie sto procent” – mówił w Katedrze św. Marcina i Mikołaja bp Krzysztof Włodarczyk podczas diecezjalnych obchodów dnia dorosłej służby liturgicznej.

(czytaj więcej)
18 maja 2024 0

Korytarz życia. Niedopuszczalne jest jechanie nim pod prąd

Od grudnia 2019 r. obowiązują przepisy dotyczące# korytarza życia na drogach. Większość kierowców potrafi się do nich zastosować. Niestety, czasem słyszymy o wykorzystywaniu korytarza życia do jazdy pod prąd, by uwolnić się z zatoru. To niedopuszczalne! To ogromne zagrożenie nie tylko dla poszkodowanych w wypadku, ale również dla pozostałych uczestników ruchu.

(czytaj więcej)
17 maja 2024 0

Obowiązkowy KSeF. Wdrożenie w późniejszym terminie

Sejm przyjął ustawę przesuwającą termin wdrożenia obowiązkowego KSeF# do 1 lutego 2026 r. W kolejnym etapie procesu legislacyjnego Ministerstwo Finansów zaproponuje dwuetapowe wprowadzenie obowiązku. To oznacza, że proces wystawiania faktur z punktu widzenia przedsiębiorców nie ulega na razie zmianie. Już teraz przedsiębiorcy – szczególnie mniejsi – w lokalnych urzędach skarbowych mogą zapoznawać się z funkcjonalnościami darmowych narzędzi przygotowanych przez Ministerstwo Finansów.

(czytaj więcej)
17 maja 2024 3

Emeryci i renciści chętnie zakładają konta bankowe. Wygodna forma wypłaty

Emerytura czy renta przekazywana na konto bankowe #to bardzo bezpieczna i wygodna forma wypłaty. Dostrzega to coraz więcej świadczeniobiorców ZUS-u, szczególnie tych nowych. Tylko w I kw. 2024 r. wskaźnik ubankowienia dla nowo przyznanych świadczeń przekroczył 85 proc.

(czytaj więcej)
16 maja 2024 1

43 lata rolniczej Solidarności. Uroczyste obchody

12 maja przypadała 43. rocznica zarejestrowania# Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych Solidarność. W rocznicowych obchodach uczestniczył marszałek Piotr Całbecki.

(czytaj więcej)
16 maja 2024 0

Świadczenia z pomocy społecznej. Zmiany kwot kryteriów dochodowych

Rada Ministrów przyjęła propozycję zmiany kwot kryteriów dochodowych# uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej od dnia 1 stycznia 2025 r., przedłożoną przez Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk, Ministrę Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

(czytaj więcej)
16 maja 2024 0

Zagrożenie pożarowe w lasach. Ściółka jest bardzo sucha

Na terenie całego kraju obowiązuje średnie oraz duże zagrożenie# pożarowe w lasach, co oznacza, że ściółka w lesie jest bardzo sucha oraz podatna na najmniejsze źródło ognia, które może wywołać pożar!

(czytaj więcej)
15 maja 2024 1

Gdzie przekazać część składki emerytalnej? Potrzebne oświadczenie

Do końca lipca osoby urodzone po# 1968 roku mogą zmienić decyzję dotyczącą przekazywania części składki emerytalnej na drugi filar. Zgodnie z ich dyspozycją może ona trafiać do otwartego funduszu emerytalnego i ZUS-u albo tylko do ZUS-u. Pisemne oświadczenie w tej sprawie można złożyć w ZUS-ie osobiście, za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną przez PUE ZUS.

(czytaj więcej)
15 maja 2024 1

Jubileusz Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Symbol nadziei i opieki

Wojewoda Kujawsko-Pomorski Michał Sztybel wziął udział #w obchodach 30-lecia Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

(czytaj więcej)
15 maja 2024 1

"Zdrowe i bezpieczne wakacje bez używek". Konferencja dla uczniów

Przygotowując się do zbliżających wakacji #Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy Wojciech Koper zaprasza na konferencję "Zdrowe i bezpieczne wakacje bez używek" wraz z partnerskim uczestnictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy.

(czytaj więcej)
14 maja 2024 0

Rodzinny kapitał opiekuńczy. Można jeszcze składać wnioski

Rodzice mogą otrzymać do 12 tys. zł na #drugie i każde kolejne dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca. Wystarczy tylko złożyć wniosek.

(czytaj więcej)
10 maja 2024 2

Nieprawidłowości w 16 przesyłkach pasz. Zapleśnienie śruty i zła dokumentacja

W dniach 13 kwietnia - 6 maja 2024 r. stwierdzono nieprawidłowości #w 16 przesyłkach pasz pochodzenia roślinnego z Ukrainy, co stanowi 3,2 % kontrolowanych przesyłek pasz tego rodzaju z Ukrainy.

(czytaj więcej)
10 maja 2024 0

Decyzja w sprawie stóp procentowych. Posiedzenie RPP

W dniach 8-9 maja 2024 r. odbyło się #posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.

(czytaj więcej)
10 maja 2024 0

Jak dokonać zmiany danych? Powiadom ZUS o nowym miejscu zamieszkania

Emeryci, renciści, a także inne osoby, które pobierają świadczenia# z ZUS-u, powinny pamiętać o tym, aby z odpowiednim wyprzedzeniem poinformować Zakład o zmianie adresu lub konta bankowego.

(czytaj więcej)
09 maja 2024 3

Piąta kadencja Piotra Całbeckiego. Wybrano marszałka województwa

Marszałek Piotr Całbecki rozpoczyna swoją piątą kadencję #przewodniczącego zarządu województwa kujawsko-pomorskiego. Na wznowionej dziś (9 maja) pierwszej sesji nowo wybranego sejmiku województwa wybrano także wicemarszałków i członków zarządu województwa. W porządku obrad jeszcze m.in. pakiet uchwał związanych z ukonstytuowaniem się sejmikowych komisji stałych.

(czytaj więcej)
09 maja 2024 1

Eksperckie dyżury telefoniczne. Szczegółowy harmonogram i tematyka

Placówki ZUS w regionie zapraszają na majowe eksperckie #dyżury telefoniczne. Tematyka dyżurów dotyczyć będzie elektronicznych form kontaktu z ZUS-em, przeliczania emerytur i rent, zasiłku opiekuńczego, świadczenia wychowawczego 800+, czy rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS. Eksperci będą także udzielać porad dla rozpoczynających działalność gospodarczą.

(czytaj więcej)
09 maja 2024 0

Dorabiasz do przedemerytalnego zasiłku? Powiadom ZUS o przychodach

Do 31 maja osoby dorabiające do świadczenia lub zasiłku #przedemerytalnego mają czas na dostarczenie do ZUS-u zaświadczenia o osiągniętych przychodach za okres od 1 marca 2023 r. do 29 lutego 2024 r.

(czytaj więcej)
0

Symbliczne miejsce pochówku wielkiego piewcy. Kim był hr. Leon Skórzewski?

Jeśli weekend, to kolejny raz chcemy przekazać Wam kilka informacji o ciekawych# miejscach kultu - tym razem kolej przyszła na Leśnictwo Drogosław.

(czytaj więcej)
0

Leczenie boreliozy metodą ILADS. Nałożono pierwszą karę pieniężną

Podsumowanie działań Rzecznika Praw Pacjenta w zakresie leczenia# boreliozy metodą ILADS i pierwsza kara pieniężna nałożona w tej sprawie.

(czytaj więcej)
0

Zielone Świątki. Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Dzisiaj Zielone Świątki. Kościół katolicki obchodzi #Niedzielę Zesłania Ducha Świętego.

(czytaj więcej)
0

Dokumentacja medyczna na żądanie pacjenta. Zapadł wyrok

Udostępnianie dokumentacji medycznej – placówka medyczna ma obowiązek #wysyłki pacjentowi, na jego żądanie, dokumentacji medycznej pocztą. Sąd potwierdza stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta.

(czytaj więcej)