Dziś mamy 22 lipca 2024, poniedziałek, imieniny obchodzą:

03 czerwca 2024

"Mam nadzieję, że Zielony Ład zostanie zatrzymany". Europa zaczyna się budzić

fot. powierzone

fot. powierzone

Zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego. Jaka będzie przyszłość Europy#, z jakimi zagrożeniami będą zmagać się kraje unijne, w tym Polska? O tym, rozmawiamy z samorządowcem Jerzym Gawędą.

Jaka jest Pana zdaniem obecna sytuacja krajów Unii Europejskiej?

Jerzy Gawęda: Obserwując obecną sytuację, możemy zauważyć kilka aspektów, które mają wpływ na życie w Europie, zwłaszcza w tej części, w której jest Polska. Jest element życia w obecności i zagrożeniu wojną. To prawdopodobnie nie będzie tymczasowe, ale będzie trwało przez dłuższy okres. Niewykluczone, że to zamierzona polityka Rosji. Wynika ona z kilku aspektów. Pierwszy to lęk przed demokratyzacją. Rosja zdaje sobie sprawę z tego, że wprowadzenie demokracji na kształt europejski byłoby początkiem jej rozpadu. Oprócz tego głównego nurtu rosyjskiego, Rosja jest zlepkiem wielu narodów, kształtowanych na zasadzie podporządkowania, a jednocześnie z dążeniem do dominacji. Do tego dochodzą nowoczesne środki komunikacji i przekazu, które mogą wpłynąć na destabilizację. Dlatego Rosjanie szukają wrogów. Musimy zdawać sobie sprawę, że to zagrożenie będzie obecnie w życiu Europejczyków, zwłaszcza w tej części Europy. To będzie również wpływało na stosunki w Unii Europejskiej. Teraz na świecie mamy kilka potęg takich jak: USA, Chiny, Rosja, Europa. Stajemy się wszyscy nawzajem celami. Rosja, w momencie kiedy Europa jest podzielona musi obierać kilkadziesiąt kierunków politycznych. Kiedy Europa jest zjednoczona ma jednego przeciwnika. To rozproszenie utrudnia Rosjanom wypracowanie wspólnej polityki gospodarczej i militarnej. Dla Europy jest to pozytywne, ale pod warunkiem, że Europa opiera swoją obronność o NATO, a kraje europejskie inwestują w swoje armie i tworzą skuteczne narodowe armie, które mogą działać na zasadach paktu NATO. W takim kierunku powinniśmy iść.

Jaka będzie przyszłość Unii? Niedługo odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Czy te siły się zmienią?

– Polityka w naszym kraju jest podporządkowana dyskusji na temat tego, jaka będzie przyszłość Europy. Mamy dwa nurty. Nurt prawicowy, patriotyczno-konserwatywny, który jednoznaczne określa, że Europa powinna być zbudowana na zasadzie pierwotnej Rady Europejskiej, która powstała w celu likwidacji barier gospodarczych. Powinny ją tworzyć niezależne państwa. Celem Zjednoczonej Europy było to, że przy dobrowolnej organizacji, państwa korzystały na tej wspólnocie. Drugi nurt, to Unia proponowana w obecnym kształcie, która zagraża poszczególnym państwom, narodom w swojej wspólnocie. Największym zagrożeniem dla Unii Europejskiej stał się Parlament Europejski. Nazywam to środowisko, środowiskiem frustratów politycznych, ideologicznych, którzy widzą dominowanie od strony politycznej i oddziaływanie na poszczególne państwa. To element niepożądany, który będzie powodował spadek zaufania do Unii.

Polska jest w Unii Europejskiej od 20 lat. Jak z perspektywy tego czasu może pan ocenić polskie członkostwo w tej strukturze?

– Poparcie Polaków do Unii zaczyna spadać. Podstawowym powodem jest to, że wstąpienie do UE było warunkowane bezpośrednimi korzyściami dla Polaków. Obecnie, trudno określić, czy jest to poparcie dla wspólnoty. Bardziej akcentuje się te korzyści gospodarcze, a one wpływają na różne grupy zawodowe. Była to wspólnota, z której mogliśmy czerpać korzyści ekonomiczne. To jednak ostatni taki moment, w którym Polacy i ta grupa krajów przyjętych wówczas w struktury unijne ma bezpośrednie korzyści ekonomiczne. Za chwilę staniemy się tymi, którzy będą płatnikami, a nie biorcami UE. Będziemy widzieć, że unia nie jest idealnym rozwiązaniem, które dba o rozwój każdego państwa, każdego narodu. Będziemy widzieć, bo jest to już dzisiaj widoczne, próby oddziaływania na inne narody, uzurpowania sobie prawa do obalania lub wspierania wygodnych rządów, które będą wspierały politykę unii. Mamy do czynienia z mrożeniem i blokowaniem środków. Idzie to sprzecznie z interesami dobrowolnej organizacji, której celem było usuwanie barier, po to aby państwa mogły się dynamicznie rozwijać i być konkurencyjne na rynku międzynarodowym.

Jaka więc powinna być przyszłość Europy?

– Europa zbudowana w formie jednolitego państwa, nie ma narodu europejskiego. Kulturowo, mocno nawzajem kraje się od siebie różnią. Więcej nas dzieli w obyczajach, podejściu do religii, a w tej wspólnocie jest również dominowanie. Żeby pozyskiwać partnerów, trzeba mieć dla nich ofertę. Nasze państwo w systemie gospodarczym niczym się za wiele nie różni od Ukrainy. Globalnie gospodarkę mamy w rękach korporacji zagranicznych. Na dzisiaj nie posiadamy za dużo mechanizmów, które mogłyby skupić wokół siebie te państwa, które mogłyby nas popierać. Ten proces się dopiero rozwija. Dopiero próbujemy zbudować zręby pod gospodarkę na flance wschodniej krajów takich jak Polska, kraje nadbałtyckie, Słowacja, Ukraina, w przyszłości Białoruś. To pozwoliłoby nam być balansem dla pozostałej części krajów europejskich. Pójście w kierunku lewacko-liberalnym jest dla Polski niebezpieczne i wręcz zabójcze. Środowiska lewacko-liberalne wywodzące się z Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych diametralnie różnią się od tych, które swój rodowód wywodzą z Rosji sowieckiej. Różnica jest taka, że dla środowisk w Stanach i Europie ich głównym celem jest wzmacnianie państw narodowych. Natomiast środowiska z byłego bloku wschodniego są nastawione na tzw. proletariat światowy, dla którego państwo nie stanowi żadnej wartości. Dla społeczeństw europejskich i amerykańskich nie jest to do zaakceptowania. Z drugiej strony, są one w stanie wykorzystać te środowiska tymczasowo do osiągnięcia swoich celów, ale w przyszłości nie oznacza to, że będę je akceptować. To się również wiąże z dążeniem do oddania najważniejszych spraw państwowych Unii Europejskiej. Spójrzmy chociażby na zagrożenia wojenne i sytuację Polski. W doktrynie jest duże ryzyko, że tereny do Odry będą terenami niczyimi, przedpolem w razie gdyby doszło do działań wojennych. Na granicach rubieży wschodniej powinniśmy mieć główne siły obronne, które by uniemożliwiały wejście na terytorium RP. Takich działań nie ma, nie są prowadzone. Jeżeli wróg wejdzie, a przykład Ukrainy nam pokazuje w jaki sposób, nie można tego wycofać. Tam jest proces ziemi spalonej, wyniszczania. Mamy duże zagrożenie, że będziemy takim polem niczyim. Jest nieodpowiedzialność obecnego liberalnego rządu, który wygasza i hamuje budowę CPK, kolei szybkich prędkości, które nie tylko od strony gospodarczej są Polsce potrzebne, ale od strony obronnej, militarnej. Jeżeli obecny premier wykonuje polecenia Berlina, to ja zaczynam się obawiać, że odkrywamy flankę wschodnią. Staram się nie uderzać w obecny rząd, ale musimy zwrócić uwagę na to, że polski premier zostaje przewodniczącym UE, wbrew państwu Polskiemu. Otrzymuje szereg wyróżnień, państwa obce inwestują w premiera. Nie znamy jego otoczenia, jego zobowiązań i prawdopodobnie nigdy możemy ich nie poznać. Możemy oceniać to poprzez postawy, w jaki sposób on osłabia własne państwo. Ze względu na te różnice kulturowe, uważam, że powrót do pierwotnych założeń Europy, która powstała jako związek państw, którego celem jest poprawienie możliwości działania gospodarczego. Powinniśmy iść w kierunku zbudowania równego rozwoju, a odejść od elementu, który destabilizuje Europę i próbuje eliminować rodzime kultury. Główne decyzje powinny pozostać w państwach narodowych. Nie wyobrażam sobie żebyśmy oddali suwerenność i prawo obrony. To są zbyt złożone sprawy.

Poza unijną polityką zagraniczną, jest również polityka wewnętrzna. Jakie są Pana zdaniem jej najważniejsze elementy?

– Aspekt, który nam zagraża i próbuje nas zdestabilizować to próba wprowadzenia nam migrantów. To nie jest proces od lat 90-tych. On zaistniał wcześniej, w krajach takich jak Francja, Niemcy, Szwecja. Te państwa chciały sprowadzić do siebie migrantów do wykonywania prac, których ich obywatele nie chcieli wykonywać. Doświadczenie pokazało, że tego rodzaju eksperymenty kończą się tragicznie. Sprowadzenie migracji jest sprowadzeniem destabilizacji do Europy. Środowiska, które do tego dążą robią to z premedytacją, nie patrzą na skutki. Mamy do czynienia z imigrantami z dawnych obszarów kolonijnych. Są różnice kulturowe, obyczajowe, religijne, nie mają nic wspólnego z kulturą, obyczajami i religią w Europie. Próby ich jednoczenia są z góry skazane na niepowodzenie. Tych ludzi nic nie łączyło z Europą i przez długi czas nie będzie łączyło. Mają poczucie krzywdy, bo państwa europejskie przez dziesiątki lat w sposób nieludzki wykorzystywały te narody, traktowały jak siłę roboczą. Europa, stare kraje unijne drenowała te kraje, a dzisiaj chce się tym "problemem" podzielić, obdarować nim państwa, które nie miały z tym nic wspólnego. Jako Polacy myślimy, że migranci mają być umieszczani w dużych aglomeracjach miejskich. Niestety to tak działać nie będzie. W minionej kadencji, w sejmiku na jednej z komisji okazało się, że sejmik prowadzi i buduje politykę migracyjną, że wystąpiono do władz samorządowych o poinformowanie o miejscach ich rozlokowania. Na sesji tego punktu nie wprowadzono pod dyskusję. Jeżeli te grupy zostaną wprowadzone będą rozlokowywane proporcjonalnie, do gmin wiejskich, do miasteczek. Pojawią się również w naszym środowisku życia. W czasie ostatniej sesji sejmiku, kiedy było wystąpienie komendanta policji wojewódzkiej zapytałem o to, czy w związku z migracją i rozlokowaniem migrantów, w jaki sposób zostanie zapewnione bezpieczeństwo mieszkańcom, zwłaszcza w tych gminach, w których nie ma posterunków policji czy będą dyżury i patrole całodobowe, żeby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańców oraz przybyszów. Odpowiedź była, że nie. Nie przewiduje się innych rozwiązań, które by gwarantowały bezpieczeństwo mieszkańców gmin. Do tego będziemy musieli ponosić koszty wszelkie inne - związane z edukacją, leczeniem. Co z osobami, które nie będą chciały podjąć pracy? Będzie to problem. Poza tym, nurty lewicowo-liberalne prowadzą taką retorykę, że nam zostanie zaliczone to, że przyjęliśmy migrantów z Ukrainy. Tylko, co to zmienia? Otwieramy sobie drzwi do destabilizacji. Przy zagrożeniach wojennych, ze wschodu, dokładamy możliwą destabilizację wewnętrzną przez różne grupy, które mogą być wykorzystywane przez kraje nam nieprzyjazne. To już nie jest zabawa.

Czy nadchodzące wybory do Parlamentu Europejskiego przyniosą zmiany w Europie?

– Jako Polacy, bez względu na kogo głosujemy, powinniśmy się racjonalnie zachować. To decyzje nie tylko dla nas, ale dla naszych dzieci i wnuków. Możemy stworzyć dla nich zagrożenie. Możemy podejmować decyzje jako pokolenie w ramach i granicach państwa niepodległego. One były wyznaczane za tych, którzy ponieśli za to często ofiarę życia.

Jako państwo jeszcze na dorobku, w ciągu kilku lat potrafiliśmy postawić na nogi armię. Dzisiaj dzięki temu Rosjanie się wyhamowali. Musimy mieć prawo do stanowienia o własnym państwie, prawo do obronności. Niestety, sytuacja za naszą granicą jest niepokojąca. Jaką broń dostaje Ukraina? Tylko do obrony. Co to powoduje? Że Rosja się bawi, rzuca rakiety. Rosjanie nie widzą wojny, traktują to jak grę komputerową. Europa jest zalękniona tym, że Rosja ma broń nuklearną i jej użyje jak dostarczy się Ukrainie rakiet dalekiego i średniego zasięgu, żeby zaatakować infrastrukturę rosyjską. Nie wierzę w to, że inne kraje będą nas bronić, raczej będą pilnować własnej skóry. Uważam, że głosowanie do PE jest pewną manifestacją, w której jako społeczeństwo powinniśmy dać jasny sygnał tego jak Europa powinna być zbudowana i żeby każdy naród miał w Europie gwarancję bezpieczeństwa. Dzisiaj w Europie, za państwo które gwarantuje bezpieczeństwo i stabilizację są Stany Zjednoczone. Nie wiem co będzie jutro, pojutrze, ale na dzień dzisiejszy w tym czasie historycznym jest to jedyne państwo, wokół którego jesteśmy w stanie się skupić i obronić. Od '39 roku Europejczycy idą nam z pomocą, ale jeszcze nie doszli. Europa zaczyna się budzić. Nastąpi pewne spłaszczenie, siły patriotyczne, konserwatywne będą rosły i osłabiały trendy ugrupowań lewacko-liberalnych. Jeżeli spojrzymy na te partie i ugrupowania, które w nich są to są partie, które wewnątrz są poszatkowane i tam też wewnątrz się gotuje. Liczę, że ten zwrot w kierunku racjonalnego budowania UE, w kierunku utrzymania suwerenności państw, przy utrzymaniu prawa weta, które musi gwarantować to, że żadne państwo nie będzie hamowane w rozwoju. Wydarzenia z ostatnich lat na arenie Unii Europejskiej w stosunku do Polski czy do Węgier muszą oddziaływać na świadomość narodów europejskich. Liczę na to, że ten chaos sfrustrowanych grup zacznie hamować bo ten kierunek "róbta co chceta" zagraża Europie, dławi ją, a rozsądek zacznie brać górę. Myślę, że Polacy chcą zachowania suwerenności i zdają sobie z tego sprawę, że ona gwarantuje nam bezpieczeństwo. Mam nadzieję, że Zielony Ład zostanie zatrzymany. To zagrożenie dla Europy i jej poszczególnych państw. Próbuje się budować Europę zastraszając obywateli, a tak naprawdę chodzi o poszczególne interesy. To droga donikąd.

Dziękuję za rozmowę.

Źródło:  

Oceń artykuł: 34 76

Czytaj również

udostępnij na FB

Komentarze (19) Zgłoś naruszenie zasad

  • 14 (20)

  dlaczego, w dniu 03-06-2024 15:02:56 napisał:

  Gdy była opcja weta podczas głosowania w PE nikt się nie podniósł ręki, dlaczego? Czy nie głosowaliście przecież za tym?

  odpowiedz

  • 6 (14)

  kolo, w dniu 03-06-2024 15:58:19 napisał:

  Jak człowiek nie ma wiedzy i rozumu zostaje mu tylko bunt przeciwko nawet temu co jest naturalnie pożyteczne.Szkoda tylko ,że "autorytety" manipulują zamiast uczyć !

  odpowiedz

  • 14 (30)

  pis to mafia, w dniu 03-06-2024 16:06:48 napisał:

  a co ta miernota intelektualna jeszcze tutaj robi ? Zwykły manipulator i pisowski oszołom

  odpowiedz

  • 11 (37)

  proste, w dniu 03-06-2024 16:29:28 napisał:

  a ja jestem za Zielonym Ładem, za zmniejszeniem ilości chemii w płodach rolnych i za zmniejszeniem nadprodukcji

  odpowiedz

  • 13 (27)

  Szrajber, w dniu 03-06-2024 16:36:13 napisał:

  O kolejny glupi PiSior się obudził, że to ich partia była za zielonym ładem. Teraz udaje głupka, panie wstydu oszczędź, nie dostałeś się do sejmiku to na eurodebila startuje z anty unijnej partii... żenua jak by to kraiński powiedział

  odpowiedz

  • 16 (28)

  mariusz, w dniu 03-06-2024 17:40:22 napisał:

  hipokryta z pis najpierw sami wprowadzają zielony ład a teraz chcą go zatrzymać ....hipokryci pełną gębą

  odpowiedz

  • 15 (17)

  qwert, w dniu 03-06-2024 18:03:03 napisał:

  mniej chemii w uprawach!!!!!!!!!!!!!!

  odpowiedz

  • -4 (6)

  były ormowiec, w dniu 03-06-2024 18:05:13 napisał:

  i po co żeśta obalali komunę, wtedy nie było żadnych czerwonych ładów!

  odpowiedz

  • 10 (12)

  Wyborca, w dniu 03-06-2024 18:54:32 napisał:

  Najlepsze jest to że ci co chętnie głosowali za bzdurnymi dyrektywami - zieliny, niebieski i inne łady teraz mowią że to nie oni. To tamci a teraz to my was bedziemy bronić tylko glosować na nas. Obłuda do kwadratu. No i jeszcze jedna kwestia niedawno mowiono że chcą chcą być poslami i bronić nas w sejmie a dzisiaj mówią że nie chcą być posłami tylko europosłami czy to nie jest oszustwo.

  odpowiedz

  • -16 (30)

  Obserwator , w dniu 03-06-2024 20:06:59 napisał:

  Bilans po pół roku rządów PO : bezrobocie wzrasta z każdym miesiącem , setki firm zamyka swoją działalność , wzrost cen paliwa , gazu prądu , tłuste koty zamiast rządzić rozsiadły się w komisjach , uśmiech niedługo zniknie młodzieży zapatrzonej w smartfony , pierdołami się zajmujcie a Rusek już puka do bram.

  odpowiedz

  pokaż odpowiedzi (2)
  • 8 (10)

  Ganja, w dniu 03-06-2024 21:15:36 napisał:

  Jak ład, to tylko zielony!

  odpowiedz

  • 0 (4)

  Ja, w dniu 04-06-2024 08:18:50 napisał:

  Do quwert.Z ta chemią masz racje .Przed przystąpieniem do uni na hektar pola dodawano około 25 dkg ulepszaczy w tej chwili idzie to na kg na hektar to jest dopiero trucizna i oczywiście rakotwórcze .Dlatego oni wiedzą ile ludzi umrze na raka .Miłego dnia

  odpowiedz

  • 7 (11)

  niebaćpis nieustająco do samego końca, w dniu 04-06-2024 08:39:24 napisał:

  Streszczenie tego g... żeby nie trzeba było czytać. "Jesteśmy przeciwni Unii, ale nas wybierzcie bo kochamy euro na naszych kontach.

  odpowiedz

  • 5 (11)

  do obserwatora, w dniu 04-06-2024 11:28:35 napisał:

  Obserwator jakbyś był bystry to wiedziałbyś, że to co się teraz dzieje to skutki uboczne decyzji poprzedniego rządu. W ekonomii nic się nie dzieje z dnia na dzień, to łańcuch przyczynowo skutkowy. W szkole o tym uczyli.

  odpowiedz

  • 3 (7)

  Adrian, w dniu 04-06-2024 11:30:30 napisał:

  Nie wiem czy zauważyliście ale obecnie w naszych okolicach stosuje się masę oprysków chemią. Taka to nasza "zdrowa" z tego żywność będzie. A biedni rolnicy albo na wczasach za granicą albo w salonach nowe fury wybierają ;-)

  odpowiedz

  • 1 (3)

  fajas, w dniu 05-06-2024 10:52:49 napisał:

  Zielony ład sprawi że będziecie płacić po 100 150 i 200 tys na bezsensowne remonty i ocieplania domów bo inaczej ich nie sprzedacie

  odpowiedz

  pokaż odpowiedzi (1)

Uwaga! Internauci piszący komentarze na portalu biorą pełną odpowiedzialność za zamieszczane treści. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do ingerowania lub całkowitego ich usuwania, jeżeli uzna, że nie są zgodne z tematem artykułu, zasadami współżycia społecznego, a także wówczas, gdy będą naruszać normy prawne i obyczajowe. Pamiętaj! -pisząc komentarz, anonimowy jesteś tylko do momentu, gdy nie przekraczasz ustalonych zasad.

Komentarze pisane WIELKIMI LITERAMI będą usuwane!

Dodaj komentarz

kod weryfikacyjny

Akceptuję zasady zamieszczania opinii w serwisie
Komentarz został dodany. Pojawi się po odświeżeniu strony.
Wypełnij wymagane pola!LOKALNY HIT

Ramki ślubne
39,90 zł PLN
Zezwolenie na zbieranie odpadów
od 2000PLN
Bezpłatne kontrolowanie sprawności ustawienia świateł
Ewidencja odpadów BDO (pakiet mini)
2400 zł / rokPLN
Konsultacja środowiskowa
200 zł / 0,5 hPLN
Konstrukcje stalowe
Korzystanie ze środowiska
500PLN
Aparat dla dzieci
99,00 złPLN
0

Wymiana doświadczeń i nowoczesna technologia. Szkolenie żołnierzy

W ostatnich dwóch tygodniach Centrum Szkolenia Wojsk Obrony #Terytorialnej we współpracy z instruktorami Gwardii Narodowej Stanu Illinois realizowało szkolenie Critical Knowledge Exchange przeznaczone dla Obserwatorów Ognia.

(czytaj więcej)
0

Ogórki kiszone na zdrowie. Jakie znaczenie mają dla naszego organizmu?

Sezon ogórkowy w pełni. To najlepszy czas na przygotowanie# kiszonek na zimę. Ogórki kiszone to nie tylko pyszny dodatek do posiłków, ale także prawdziwy superfoods - probiotyki dla jelit, witaminy i #minerały, niska kaloryczność i antyoksydanty.

(czytaj więcej)
0

Zamykanie kąpielisk z powodu sinic. Dlaczego są dla nas niebezpieczne?

Przyczyny występowania i zagrożenia wynikające z obecności #potencjalnie toksycznych cyjanobakterii (sinic) w wodzie.

(czytaj więcej)
0

Wzniesienia kryją tajemnicę. Pozostałości kurhanów i pomniki

Te niepozorne wzniesienia kryją w sobie tajemnicę. Uczyniła je #ludzka ręka. Dziś historia o miejscach pamięci w Leśnictwach Dziewierzewo i Żarczyn.

(czytaj więcej)