Dziś mamy 15 lipca 2020, środa, imieniny obchodzą:

31 października 2018

Oni odeszli. Wspominamy tych, którzy zmarli w ciągu roku

fot. archiwum

fot. archiwum

Listopad kojarzy nam się ze świętem Wszystkich Świętych, z Dniem Zadusznym, z pamięcią o tych, # którzy poprzedzili nas do wieczności. To naszym bliskim, znajomym, przyjaciołom poświęcamy te jesienne dni. Dzisiaj wspominamy tych, których już z nami nie ma.

Śp. Janina Nowak
13 listopada 2017 roku w wieku 91 lat zmarła nakielanka Janina Nowak. Urodziła się 16 maja 1926 roku w Nakle nad Notecią. W latach 60-tych została korespondentką radia Deutsche Welle w redakcjach polskiej i niemieckiej. W latach 80-tych na antenie Deutsche Welle prezentowano jej wspomnienia z czasów II wojny światowej. Jej wspomnienia doczekały się publikacji, np. w zbiorze Daniela Boćkowskiego pt. "Jak pisklęta z gniazd". W 1998 roku wydano fragmenty kolejnych wspomnień w Zeszycie "Karty" nr 23 pt. "Obok żywiołów". Śp. Janina Nowak była tłumaczką dzieła niemieckiej pisarki Luise Neugebauer zatytułowanej "Luise Goldt aus Krone an der Brahe".Obszerne wspomnienia nakielanki zostały wydane w 2012 roku w książce jej autorstwa zatytułowanej „… z drugiego brzegu”. Śp. Janina Nowak za swoją działalność została uhonorowana złotą odznaką Polskiego Związku Emerytów i Rencistów. Wychowała trójkę dzieci, większość życia mieszkała w Nakle, a następnie w Bydgoszczy.  

Śp. Zofia Ramion
Zofia Ramion urodziła się 10 maja 1949 roku w Nakle nad Notecią, gdzie ukończyła Liceum Pedagogiczne. Filologię polską studiowała na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Libelta w Kcyni pracowała jako nauczycielka języka polskiego w latach 1975 – 2004. W ciągu swej pracy zawodowej była wychowawczynią kilku klas. W tym czasie mieszkała w Kcyni. Prowadziła koła zainteresowań: języka polskiego i filozoficzne dla uczniów. Uzyskiwali oni dobre miejsca w olimpiadach polonistycznych i filozoficznych. Zofia Ramion rozwijała również zainteresowania dziennikarskie licealistów. Niektórzy z nich poszli na studia w tym kierunku. Była organizatorką uczniowskich wyjazdów do teatrów w Bydgoszczy i w Poznaniu, a także wycieczek klasowych. W organizowanych przez szkołę zimowiskach w czasie przerw międzysemestralnych pełniła funkcję opiekuna. Zofia Ramion była aktywnym i długoletnim członkiem NSZZ „Solidarność” pracowników oświaty. Była znana jako miłośniczka Szekspira i teatru. Pasjonowała się podróżami, wędrowaniem i ozwiązywaniem krzyżówek. Śp. Zofia Ramion odeszła 17 listopada 2017 roku, przeżywszy 68 lat. 

Śp. Albin Splitt

Śp. Albin Splitt urodził się 14 stycznia 1964 roku. Przez trzy kadencje pełnił funkcję dyrektora ZSS w Karnowie. Wraz z końcem roku szkolnego 2016/2017 przeszedł na emeryturę. Uczniowie i pracownicy szkoły żegnali go wówczas ze łzami w oczach, był niezwykle oddany swojej pracy. Śp. Albin Splitt odszedł w nocy z 1 na 2 grudnia 2017 roku w wieku 53 lat. 

 

Śp. Lucyna Andrysiak
6 grudnia 2017 roku zmarła śp. Lucyna Andrysiak, działaczka harcerska i przewodnicząca sejmiku kujawsko-pomorskiego I i II kadencji. Śp. Lucyna Andrysiak urodziła się 2 stycznia 1955 roku w Bydgoszczy. Przez wiele lat była komendantem chorągwi kujawsko-pomorskiej ZHP, potem jej skarbnikiem. W sejmiku województwa przez dwie kadencje pełniła funkcję przewodniczącej. Zmarła nagle, w nocy, w wieku 62 lat.      

Śp. Halina Chrząszcz

Na początku stycznia 2018 roku odeszła śp. Halina Chrząszcz. Urodziła się 2 stycznia 1936 roku w Zblewie w powiecie starogardzkim. W Nakle nad Notecią, z którym później związała całe swoje dorosłe życie, ukończyła w 1954 roku Liceum Ogólnokształcące. Po studiach na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu odbyła praktykę przeddyplomową w Szpitalu Rejonowym im. Marii Curie - Skłodowskiej w Nakle oraz w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. Józefa Brudzińskiego w Bydgoszczy i po złożeniu stosownych egzaminów uzyskała 23 października 1961 r. dyplom lekarza. Do 31 grudnia 2000r. pracowała w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nakle nad Notecią, najpierw w Szpitalu Rejonowym, a następnie w Przychodni Rejonowej, przez wiele lat sprawując funkcję kierownika placówki. W styczniu 2001 roku podjęła pracę w nowo utworzonym Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Medicus, gdzie kontynuowała swoją karierę zawodową do listopada 2010, także już po nabyciu praw emerytalnych. Przez 50 lat niosła pomoc pacjentom.

Śp. Tadeusz Rut
Początek lutego to śmierć profesora Tadeusza Ruta, wybitnego absolwenta I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią. Profesor Tadeusz Rut ukończył studia w 1950 roku. W 1969 roku uzyskał tytuł doktora nauk technicznych, a w 1977 roku tytuł profesora nadzwyczajnego w Instytucie Obróbki Plastycznej Politechniki Poznańskiej. Był członkiem PAN oraz autorem kilkunastu wynalazków z dziedziny obróbki materiałowej, twórcą technologii wykonywania wałów korbowych tzw. metodą TR, która zdobyła uznanie na całym świecie. Światowa Organizacja Własności Intelektualnej, będąca Agencją ONZ, przyznała profesorowi w 1992 roku Złoty Medal WIPO w dowód uznania jego osiągnięć jako wynalazcy oraz wybitnego wkładu w rozwój nauki i techniki. Tadeusz Rut był pierwszym Polakiem uhonorowanym tą nagrodą. Za osiągnięcia naukowe i zawodowe został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1954), Złotym Krzyżem Zasługi (1965), Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski (1974), Nagrodą Państwową I stopnia (1970).  

 

 

Śp. Eugeniusz Paczkowski
24 lutego br. zmarł ppor. rez. Eugeniusz Paczkowski - członek KŻR LOK w Nakle nad Notecią. Eugeniusz Paczkowski urodził się 6 września 1937 roku w miejscowości Fanianowo (gm. Łobżenica). Był absolwentem Technikum Przemysłu Elektrycznego w Bydgoszczy. W latach 1959 - 1995 pracował w nakielskim Zakładzie Sprzętu Instalacyjnego POLAM. Zmarły był pasjonatem biegania. Dziesięciokrotnie brał udział w Warszawskim Maratonie Pokoju, grywał w brydża, strzelał. Jako aktywny członek KŻR LOK w Nakle nad Notecią był Członkiem Zarządu, Skarbnikiem, Członkiem Komisji Rewizyjnej. Wielokrotnie nagradzany za swoją działalność na rzecz Klubu. Zmarł w wieku 81 lat.

Śp. Antoni Domek

14 marca 2018 roku zmarł Antoni Domek - były radny Rady Miejskiej w Nakle, sołtys Chrząstowa. Funkcję radnego pełnił w latach 1994-1998. W latach 2009-2015 był sołtysem Chrząstowa, z której to funkcji zrezygnował przed upływem kadencji ze względów zdrowotnych. Był członkiem PSL, aktywnie zaangażowanym w życie lokalnej społeczności.  

Śp. Jan Lamparski

15 maja 2018 zmarł w wieku 89 lat śp. Jan Lamparski - długoletni nauczyciel i wychowawca, aktywny działacz na rzecz Nakła. Wychował kilka pokoleń nakielan. Zajmował szereg ważnych stanowisk. Był długoletnim dyrektorem Zasadniczej Szkoły Zawodowej Dokształcającej w Nakle. Od listopada 1972 r do grudnia 1973 pełnił funkcję przewodniczącego Prezydium Rady Narodowej, a następnie naczelnika miasta Nakła. Był też dyrektorem administracyjnym szkół. 22 lipca 1984 roku otrzymał Medal 40 – lecia Polski, w 1989 Złoty Krzyż Zasługi, a na 700-lecie miasta Nakła nad Notecią Medal Honorowy w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju miasta. Był Działaczem Ochotniczej Straży Pożarnej. 


Śp. Andrzej Majchrowicz
5 lipca w wieku 72 lat po długiej chorobie zmarł wieloletni prezes Klubu Seniora "Jesienny Kwiat" działającego przy Szubińskim Domu Kultury. Andrzej Majchrowicz urodził się 23 listopada 1946 roku w Kujawkach koło Wapna. Wraz z żoną Marylą dochowali się dwóch synów i córki. Był naczelnikiem gminy Szubin, należał do Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, pełnił funkcję dyrektora Banku Spółdzielczego w Kcyni, w PZGS i GS w Szubinie. Pod koniec swojej drogi zawodowej prowadził działalność gospodarczą. Był czynnym członkiem Klubu Seniora "Jesienny Kwiat" przy Szubińskim Domu Kultury. W latach 2008-2013 był wiceprezesem klubu, by od 2013 do końca 2017 roku stanąć na jego czele. Na początku tego roku, decyzją nowopowstałego Zarządu Klubu został uznany honorowym członkiem Zarządu. Pod koniec roku Andrzej Majchrowicz, który zmagał się z wieloma chorobami, w tym z chorobą serca przestał pełnić funkcję prezesa. 

 

 

Śp. Kazimierz Ławniczak

11 lipca, w wieku 59 lat, zmarł śp. Kazimierz Ławniczak, który od wielu lat związany był ze strukturami Ochotniczych Straży Pożarnych. Swoją przygodę ze strażą pożarną rozpoczął w 1971 roku w rodzinnym Barcinie, by kontynuować ją do ostatniego dnia swojego życia w jednostce OSP Kcynia. Zmarły przez wiele lat brał udział w akcjach ratowniczych. Wspierał swoją jednostkę również w pracach organizacyjnych, pełniąc funkcję sekretarza zarządu OSP w Kcyni, a w późniejszym czasie będąc przewodniczącym komisji rewizyjnej. Działał także w strukturach zarządu oddziału gminnego jako jego sekretarz, a ostatnio jako wiceprezes zarządu.


 Śp. Zdzisław Walczykowski 

10 kwietnia 2018 roku, w wieku 82 lat, zmarł Zdzisław Walczykowski. Przez całe swoje życie aktywny nauczyciel, wychowawca, sportowiec i trener. Założyciel i wieloletni prezes Klubu Sportowego Sparta Nakło. Wychował i wyszkolił wiele pokoleń tenisistów stołowych.


Śp. Georg Hudelmaier

29 lipca 2018 roku zmarł, przeżywszy 74 lata, Georg Hudelmaier, szef i właściciel Zakładu Przetwórstwa Drzewnego Paterek Sp. z o.o.

Śp. Czesław Włodarek

6 października odszedł bohater narodowy śp. Czesław Włodarek ps. "Józef". Śp. Czesław Włodarek urodził się 13 lutego 1920 w Wyrzysku. Brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. W tym czasie rozpoczął pracę konspiracyjną, na którą składało się zbieranie informacji dotyczących zbrodni popełnionych przez okupanta na ludności polskiej z Bydgoszczy i okolic. Jako kierowca samochodu ciężarowego w firmie budowlanej, która prowadziła prace budowlane na terenie Pomorza transportował członków organizacji konspiracyjnej i odpowiadał za ich bezpieczeństwo. Był członkiem organizacji konspiracyjnej ZWZ-AK garnizonu bydgoskiego, kapralem Wojska Polskiego, dowódcą ochrony oficerów sztabu OP AK.

 Śp. Henryk Kuczkowski

W grudniu 2017 roku zmarł śp. Henryk Kuczkowski, nestor działaczy nakielskiej piłki nożnej.

Śp. Albin Jędrzyński

25 października odszedł na „wieczną służbę” druh Albin Jedrzyński, wieloletni prezes OSP Ślesin. Albin Jędrzyński urodził się 14 września 1950 roku. Do Ochotniczej Straży Pożarnej w Ślesinie należał od roku 1964, kiedy to wstąpił do Młodzieżowej Drużyny  Pożarniczej. W czasie swojej ochotniczej pracy na rzecz jednostkii środowiska pełnił różne funkcje. Ukoronowaniem służby było wybranie go na prezesa jednostki w roku 1998. Funkcję tą pełnił przez dwie kadencje. Po rezygnacji, został, w uznaniu zasług, Prezesem Honorowym. W czasie wieloletniej ochotniczej służby został odznaczony: Odznaką Wzorowy Strażak, medalami Za Zasługi dla Pożarnictwa (brązowym, srebrnym i złotym). Był także odznaczony brązowym i srebrnym Krzyżem Zasługi.

 Śp. Anna Ewich

8 lipca 2018  w wieku 68 lat zmarła śp. Anna Ewich, zd. Nowak. Śp. Anna Ewich była wieloletnim dyrektorem Szkoły Podstawowej w Olszewce, wychowawcą i nauczycielem matematyki w Szkole Podstawowej Nr 1 w Nakle nad Notecią oraz w Szkole Podstawowej w Anielinach, wykładowcą w Szkole Zawodowej w Lubaszczu. W latach 90-tych radna miejska i wojewódzka.


Śp. Mieczysław Serwiński 

9 kwietnia w wieku 82 lat zmarł Mieczysław Serwiński. Śp. Mieczysław Serwiński był założycielem i instruktorem Dziecięcego Zespołu Folklorystycznego „Andrusy” oraz aktywnym członkiem Zespołu Folklorystycznego Sadkowianie, w którym pełnił funkcję choreografa. Swoją bezinteresowną pracą w zespołach rozpowszechniał folklor i kulturę regionu. 

  Cześć ich pamięci!

Oceń artykuł: 8 0

Czytaj również

udostępnij na FB

Komentarze (6) Zgłoś naruszenie zasad

  • 19 (21)

  Asia, w dniu 01-11-2018 14:53:19 napisał:

  Zapomnieliście niestety o jeszcze jednej cudownej osobie która nie dawno zmarła.HALINA BIEDROŃ nasza najcudowniejsza położna ,bardzo oddana swoim pacjentkom i ich dopiero co narodzonym dzieciom.Uchonorowana tytułem Położna na medal.Przez wiele lat pracowała w przychodni Medicus. Przykre ze zapomnieliście.

  odpowiedz

  pokaż odpowiedzi (3)
  • 1 (1)

  Jozia, w dniu 02-11-2018 07:29:13 napisał:

  W naszych sercach i pamieci pozostanie rowniez pani dr Aleksandra Kozlikowska Szymborska,ktora pozegnalismy 26.10 na cmentarzu w Wyrzysku.Wspanialy czlowiek i lekarz

  odpowiedz

  • 5 (5)

  Kama, w dniu 02-11-2018 10:41:36 napisał:

  Szkoda, że zabrakło tu informacji o Pani Halinie Biedroń. Wspaniała kobieta, cudowny człowiek i najlepsza położna.

  odpowiedz

Uwaga! Internauci piszący komentarze na portalu biorą pełną odpowiedzialność za zamieszczane treści. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do ingerowania lub całkowitego ich usuwania, jeżeli uzna, że nie są zgodne z tematem artykułu, zasadami współżycia społecznego, a także wówczas, gdy będą naruszać normy prawne i obyczajowe. Pamiętaj! -pisząc komentarz, anonimowy jesteś tylko do momentu, gdy nie przekraczasz ustalonych zasad.

Komentarze pisane WIELKIMI LITERAMI będą usuwane!

Dodaj komentarz

kod weryfikacyjny

Akceptuję zasady zamieszczania opinii w serwisie
Komentarz został dodany. Pojawi się po odświeżeniu strony.
Wypełnij wymagane pola!LOKALNY HIT

Budowa stanu surowego
Makijaż na każdą okazję
Szkolenia p.poż.
od 50PLN
Meble systemowe w kolorze Biały Wysoki Połysk
Spray do loków Joanna 300ml
14PLN
Botox zmarszczki lwie
Kasa fiskalna ONLINE Datecs WP50
1299PLN PROMOCJAPLN
Nowoczesny styl
0

Postaw na grafit. Ciesz się komfortem domu niezależnie od pory roku

Eksperci są zgodni, że jedną z najbardziej opłacalnych inwestycji budowlanych#, która szybko się zwróci, jest termomodernizacja, a okres wakacyjny to świetny moment na jej przeprowadzenie.

(czytaj więcej)
0

Zrób to warzywnie! Tradycyjne dania w roślinnej odsłonie

Idealny przepis na poradzenie sobie z nudą w kuchni sprowadza się do jednego słowa: #warzywa! Mimo że plony z pól i grządek mogą wydawać się mało spektakularnym elementem dań, potrafią nieźle namieszać – zwłaszcza w tradycyjnych i znanych na wylot recepturach. Gulasz, gołąbki, spaghetti, pulpety czy curry mogą smakować wyśmienicie w warzywnej wersji bez mięsa. Zapraszamy do zielonej rewolucji w kuchniach!

(czytaj więcej)
0

Kto stawia kropkę nad i? Wprost czy między wierszami?

Każdego dnia komunikujemy się z innymi ludźmi. Na kształt wiadomości wpływ# ma nie tylko mówiący, ale również słuchacz. To, co słyszy adresat, ale przede wszystkim to, jak odbiera on daną wypowiedź, oddziałuje znacznie na jego reakcję. Jak zatem mówić, by zostać właściwie zrozumianym?

(czytaj więcej)
0

Kolorowo na talerzu. Siła warzyw w codziennej diecie

Istotna rola warzyw w codziennej diecie nie wydaje się nowym i zaskakującym #tematem. Świadomość to jedno, ale co z praktyką?

(czytaj więcej)