Dziś mamy 29 lutego 2024, czwartek, imieniny obchodzą:

30 listopada 2023

Dofinansowanie z programu "Ciepłe Mieszkanie". Ruszył nabór wniosków

fot. gov.pl

fot. gov.pl

Gmina Sadki ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie# dla beneficjentów będących właścicielami lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, zlokalizowanego na terenie Gminy Sadki, z Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

Dofinansowanie realizowane jest ze środków udostępnionych Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem programu „Ciepłe Mieszkanie” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.

Beneficjentami końcowymi są osoby fizyczne posiadające tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym na terenie gminy Sadki oraz spełniające kryteria dochodowe określone w programie priorytetowym „Ciepłe Mieszkanie”.

Do dofinansowania kwalifikowane są koszty zakupu i montażu: urządzeń, materiałów i usług  wymienionych w załączniku nr 1 do PP „Ciepłe Mieszkanie”, spełniające minimalne wymagania techniczne określone w załączniku.

Można ubiegać się o dofinansowanie na:

- wymianę źródła ciepła na: pompy ciepła typu: powietrze/woda oraz powietrze/powietrze; kocioł gazowy kondensacyjny; kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie; ogrzewanie elektryczne;

- podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Dodatkowo, można ubiegać się również o dofinansowanie do:

- demontażu oraz zakupu i montażu nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub ciepłej wody użytkowej;

- demontażu oraz zakupu i montażu okien lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej  lub środowiska zewnętrznego;

- zakupu i montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;

- wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej powyższego zakresu.

Warunkiem uzyskania wsparcia finansowego na realizację zadań dodatkowych jest realizacja zadania podstawowego czyli likwidacja wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe oraz zakup i montaż źródła ciepła wymienionego w załączniku nr 1 do Programu.

Intensywność dofinansowania uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:

- podstawowym – do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000,00 zł (przy dochodzie rocznym wnioskodawcy nie przekraczającym 120 000,00 zł),

- podwyższonym – do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000,00 zł (przy dochodzie nie przekraczającym na osobę  1673 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2342 zł w gospodarstwie jednoosobowym),

- najwyższym – do 90 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37 500 zł (przy dochodzie nie przekraczającym na osobę 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub gdy wnioskodawca ma ustalone  prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego).

Rozpoczęcie przedsięwzięcia przez Beneficjenta końcowego rozumiane jest jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego  dokumentu księgowego) i może nastąpić nie wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez Beneficjenta końcowego z gminą. Koszty poniesione wcześniej będą uznane za niekwalifikowane.

Zakończenie przedsięwzięcia przez Beneficjenta końcowego (data wystawienia ostatniej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego lub innego dokumentu potwierdzającego wykonanie prac) oznacza rzeczowe zakończenie wszystkich prac objętych umową o dofinansowanie, pozwalające na prawidłową eksploatację zamontowanych urządzeń.

Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia  zostanie ustalony w warunkach umowy (realizacja zadania w terminie 6 miesięcy od daty podpisania umowy).

Wniosek kompletny wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie papierowej  w Urzędzie Gminy w Sadkach przy ul. Strażackiej 11, 89-110 Sadki.

Wnioski przyjmowane będą w trybie ciągłym od dnia ogłoszenia naboru wniosków do dnia 30.04.2025 r., w zależności od dostępności środków finansowych.

Po dokonaniu oceny złożonych wniosków pod względem merytorycznym i formalnym, gmina podpisze umowy o dofinansowanie z beneficjentami końcowymi.

W przypadku gdy w lokalu mieszkalnym, w którym realizowane jest przedsięwzięcie, prowadzona jest działalność gospodarcza rozumiana zgodnie z unijnym prawem konkurencji (np. wynajmowanie budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, najem okazjonalny lub inne formy udostępniania tych budynków lub lokali na rynku), wysokość dotacji jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej. W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30 % lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania.

Otrzymanie dofinansowania na zakup i montaż indywidualnego źródła ciepła w lokalu mieszkalnym nie jest możliwe w przypadku gdy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego,   w którym znajduje się lokal, którego dotyczy wniosek, istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej lub jest on podłączony do sieci ciepłowniczej.

Wypłata środków finansowych przez gminę uzależniona będzie od otrzymania przez gminę dofinansowania z WFOŚiGW w Toruniu.

Szczegółowe informacje dotyczące składania i rozpatrywania wniosków zawarte są   w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć. Formy i warunki udzielania dofinansowania dla Beneficjentów końcowych oraz szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć określa Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie”.

Więcej informacji tutaj.

Materiał: UG Sadki

Oceń artykuł: 1 1

Czytaj również

udostępnij na FB

Komentarze (0) Zgłoś naruszenie zasad

Uwaga! Internauci piszący komentarze na portalu biorą pełną odpowiedzialność za zamieszczane treści. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do ingerowania lub całkowitego ich usuwania, jeżeli uzna, że nie są zgodne z tematem artykułu, zasadami współżycia społecznego, a także wówczas, gdy będą naruszać normy prawne i obyczajowe. Pamiętaj! -pisząc komentarz, anonimowy jesteś tylko do momentu, gdy nie przekraczasz ustalonych zasad.

Komentarze pisane WIELKIMI LITERAMI będą usuwane!

Dodaj komentarz

kod weryfikacyjny

Akceptuję zasady zamieszczania opinii w serwisie
Komentarz został dodany. Pojawi się po odświeżeniu strony.
Wypełnij wymagane pola!LOKALNY HIT

Ochrona środowiska dla firm
od 50PLN
Budowa magazynów
Bezpłatne kontrolowanie sprawności amortyzatorów
Sporządzanie listy płac
od 50PLN
Kalendarz A3 12-miesięczny
42,00PLN
Opracowujemy Instrukcje bhp
od 50PLN
Prowadzenie akt osobowych
od 30PLN
Bezpłatne kontrolowanie sprawności zawieszenia
0

Zapoznali się z pracą strażaka. Drzwi otwarte w komendzie

W ramach akcji "Wpadnij do strażnicy" podczas #ostatnich dwóch tygodni ferii zimowych zorganizowano dni otwarte w Komedzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią.

(czytaj więcej)
0

Przebadano importowane zboże i rzepak. Stwierdzono nieprawidłowości

Organy Inspekcji Weterynaryjnej prowadziły oraz nadal prowadzą# regularne kontrole weterynaryjne na granicy Rzeczpospolitej Polskiej.

(czytaj więcej)
0

Skorzystaj z aplikacji "Moja praca". Oferty aktualizowane są na bieżąco

"Moja praca" to darmowe narzędzie, które ułatwia #osobom szukającym pracy znalezienie odpowiedniego zatrudnienia. W aplikacji na bieżąco aktualizowane są oferty pracy.

(czytaj więcej)
0

Program "Sport Wszystkich Dzieci". Nabór do edycji 2024

Minister Sportu i Turystyki ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie #w 2024 roku realizacji zadań w ramach Programu Sport Wszystkich Dzieci. Kwota do rozdysponowania w naborze wynosi 75 mln zł.

(czytaj więcej)